24 januari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Låt advent bli extra varm och ljus i år

Gör vad du kan för att visa omsorg om dina medmänniskor, skriver Malin Silén.

“Advent är mörker och kyla” sjöngs det i en psalm från min barndom. Nu har pandemin pågått i drygt åtta månader och snart går vi in i december. Nyhetsrapporteringen domineras av smittspridningsprognoser, besöksförbud och hur myndigheter och politiker agerar eller inte agerar. Ute blir allt mörkare och kallare innan det vänder strax innan jul, en jul som inte kommer att bli som vanligt, och det är lätt att tappa hoppet. Det är svårt för många att behålla rutiner, möten sker digitalt, alltmer ställs in och företag och vårdpersonal går på knäna. Det är allvarligt.

Vi behöver ta smittspridningen på allvar, men också ta vårt ansvar att uppmärksamma och uppmuntra det som är positivt. Snart går vi in i advent. En tid för väntan, reflektion och tända ljus.

Den här julmånaden kommer vi inte kunna ta del av konserter och gudstjänster på samma sätt. Men de allra flesta har möjlighet att lyssna på musik och betraktelser på radio, dator eller i våra lurar under promenaden.

Den här julmånaden kommer vi inte kunna ha avslutningar och julfester på samma sätt. Men samtidigt har det här året gjort att digitala plattformar har utvecklats i en rasande takt och alternativa sätt att mötas är här för att stanna även efter pandemin.

Den här julen kommer vi kanske inte ens kunna träffa våra släktingar som vi önskat. Samtidigt kan det leda till att allt fler får upp ögonen för vilka relationer som verkligen betyder något och inser vikten av att vårda dem.

Vi behöver våga ta kontakt, bjuda in till samtal och bry oss om våra medmänniskor.

—  Malin Silén

Advent är väntan på räddning. Även om det i år kanske kommer dröja längre än till jul innan vi ser att krisen vänder helt så behöver vi tillsammans hjälpas åt att skapa hopp.

Vi behöver tända ljus för att lysa upp i mörkret. Vi behöver se varandra och allt gott som görs av ideella krafter, företag och till och med politiker. Mycket kan också göras av dig och mig. Vi behöver våga ta kontakt, bjuda in till samtal och bry oss om våra medmänniskor. Pandemin har gjort att många blivit alltmer isolerade, inte minst i de äldre åldersgrupperna. Slå en signal, skriv ett brev eller dra iväg ett Messenger till någon som sitter ensam redan i dag! Då vänder vi åter advent till en ljus och varm tid.

Fler artiklar från Debatt