Debatt

Karismatik är inte synonymt med osund andlighet

Det är sunt att kritiskt granska andlighet som spårat ur, men vi behöver också lyfta fram och tala väl om ett liv i den helige Andes kraft, skriver Mikael Hallenius.

När någon i dag talar om “karismatiska sammanhang” eller “karismatiska predikanter”, är det allt oftare med en negativ innebörd. Under många år har ordet “karismatiskt” om och om igen förknippats med skev teologi, extrema åsikter och oförsvarbara beteenden. Ibland har termen helt enkelt blivit ett sätt att beskriva sådant som uppfattas fel eller farligt. Till och med de som i grunden är positiva till en kristendomstolkning där det räknas med Andens pågående verk genom helande, profetior, demonutdrivning och tungotal känner därför ett behov av att markera att det de står för är en “sund karismatik”. Men tänk hur det skulle låta om vi i stället utan ängsliga förtydliganden talade väl om ett liv i den helige Andes kraft?

Naturligtvis ser jag behovet av att kritiskt granska och diskutera rörelser och sätt att bete sig där religiösa ord används för att rättfärdiga destruktiva ambitioner. Självklart har jag haft och har samtal med människor som verkligen blivit sårade i miljöer där andligheten på ena eller andra sättet spårat ur. För mig är det givet att allt andligt maktmissbruk med hänvisning till Anden, både när det handlar om enskilda personer och på en nationell nivå, inte är okej. Men med det sagt vill jag ändå hävda att det i dag finns ett stort behov av att odla en vana att tala väl om den helige Ande på ett enskilt plan, i lokala församlingar, i rörelser och samfund – och inte minst i det offentliga samtalet.

Anden är flodvågen som dränker lögner och själviska begär.

—  Mikael Hallenius

Frågan vi behöver hjälpa varandra att besvara är: Varför är den helige Ande så fantastisk? Låt mig göra ett försök att tala väl om den helige Anden. Det här är mitt bidrag.

Det finns ingen som den helige Ande. Anden tänder kärlekens eld i bröstet genom att visa mig mer av Jesus. Anden ger både gåvor och formar frukter. Andens smörjelse gör att jag får en skymt av min egen dödlighet och kan leva med den på ett sätt präglat av gudsfruktan. Anden är flodvågen som dränker lögner och själviska begär. Andens viskningar får de uppriktiga samtalen att fortsätta. Anden uppenbarar både vem jag är och vad vi ska bli. Anden lockar ut på okänd mark. Anden påminner alltid om att vårt hem är hos Gud. Anden är demonernas skräck, Guds folks frihet och den här världens hopp. Den helige Ande förnyar ständigt skapelsen, mänskligheten och kyrkan inför Guds ansikte.

Jag längtar efter att tillsammans med allt Guds folk lära mig mer om vad det betyder att be: “Kom helige Ande!”

Fler artiklar för dig