06 augusti 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Genom bön kan vi förändra historien

Allvarliga situationer i både enskilda liv och hela samhällen har förändrats när Guds folk vänder sig till Herren och ber, skriver Fred Nyman.

Gud är historiens Gud. Han finns med och förbjuder och tillåter. Man kan se hans fotspår i världens historia. Kanske vi inte har så lätt att se var han finns i historien i dag, men han finns där och det intressanta är att han gärna vill samarbeta med sina barn. Det har han gjort förr.

Det finns historieskrivare i vår tid som bekräftar att då Guds folk vänt sig till honom i bön för förhållanden som varit nedbrytande och skadliga för ett land eller ett lands ledare så har förändringar skett inom en snar framtid.

Det är dokumenterat att man bad mycket både på den västra och östra sidan om Berlinmuren under sena 1980-talet och början av 1990-talet. Muren föll och vi har sett välsignelsen av det på många håll i Tyskland ända in i våra dagar.

Rumänien var plågat under diktatorn Nicolae Ceaușescu och folket höll på att gå under både fysiskt och psykiskt. Då bad man i kyrkorna och i hemmen. Jag besökte själv landet vid den tiden och såg pingstförsamlingarnas iver att be för en förändring. Den kom – och den plågsamma tiden med diktatoriskt styre vände som svar på bön.

Etiopien blev kommunistiskt och gudsförnekande under Mengistu Haile Mariams styre. De kristna förföljdes, fängslades och i många fall dödade för sin tro. Ibra radio hade börjat sitt arbete i Tanzania på 1970-talet och var i luften vid den tid då Mengistu förstatligade den kristna radion Voice of the Gospel. Då ropade de kristna i Etiopien om att Radio Habari Maalum (Ibra i Tanzania) skulle starta sändningar i landet. Några vänner och jag satt i en källare utan fönster i huvudstaden Addis Abeba och samtalade om hur vi skulle börja radioarbetet som vi ville kalla Hiyaw Tesfa. De etiopiska vännerna var övertygade om att deras böner skulle “förändra historien”, som de sa. Det hände också inom ett år efter det att man tagit trossteget till förbön och start av radioarbetet. Mengistu fick avgå och andra politiker tog över ledningen i landet.

När massakern i Rwanda inträffade 1994 dödades tusentals människor och många tusen kom som flyktingar till Tanzania. Hjälp kom från Sverige och andra nordiska länder, och vi bad och bad om en förändring. Det märkliga hände att lika snabbt som massakern kom, upphörde den och folk kunde återvända till sitt land. I dag kommer vittnesbörd från det landet om hur de kristna över stamgränserna hjälper och stöttar varandra både socialt och andligt. De fattiga får hjälp av dem som har det bättre ställt. Det är ett resultat av att Guds folk i sin nöd vände sig till Gud och bad för situationen.

Vi vill tro att det finns förebedjare och att Gud ska höra och förändra det som nu pågår och förskräcker och fördärvar.

—  Fred Nyman

Välsignelse eller besvikelse kan vara resultatet av vad vi förväntar oss. Till och med för Gud kan det vända till besvikelse om hans vilja inte får ske. I profeten Hesekiels tid upplevde både folket och Gud att det land som skulle byggas hamnat i ett läge som Gud beskriver som förfärligt: “Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting … Furstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar … Folket i landet begår våldsgärningar …” Då säger Gud: “Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen” (Hes 22:30). Gud blir besviken och då uteblir välsignelsen.

Det stora och positiva som hänt i länder och bland enskilda människor och i samhällen har ofta – för att inte säga alltid – föregåtts av Guds folks förböner. Den väckelse som kallas pingstväckelsen började med bön. William J Seymore, känd från Azusa Street i början av 1900-talet, kallade till bön och man bad dag och natt tills den helige Ande kom och påverkade stora skaror av människor.

Förändringar behövs också nu i vårt land och i hela världen. Vi vill tro att det finns förebedjare och att Gud ska höra och förändra det som nu pågår och förskräcker och fördärvar – både hälsomässigt, näringsmässigt och politiskt. Corona kan stoppas genom förbön. Ska Gud finna dem han söker?

Om vi håller Guds löften för sanna så ska det ske – det som annars är omöjligt. “Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader” (Matt 18:18–19).

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt