Debatt

“Adaktusson vilseleder om SR:s rapportering”

Replik. Det är SR:s journalistiska plikt att rapportera både om Israels framgångar i att vaccinera sin befolkning och om den internationella kritik som riktas mot landet, skriver Anders Pontara.

Lars Adaktusson kritiserar i ett inlägg i Dagen (25 januari) Sveriges Radios rapportering om den kritik som framförts mot Israel för att inte bistå med vaccinering mot covid-19 bland palestinier på Västbanken och i Gaza.

Adaktussons beskrivning av SR:s inslag är mycket ofullständig, så till den grad att den blir alldeles missvisande och till sist helt vilseledande.

I inslaget nämns klart och tydligt att den palestinska myndigheten enligt Osloavtalet har ett ansvar för hälso- och sjukvården på de områden man styr över. Men vi berör också det faktum, som Adaktusson i sin text helt förbigår, att ansvarsfrågan även regleras av andra internationella avtal. Genèvekonventionen innehåller tydliga skrivningar om att en ockuperande stat har skyldighet att tillhandahålla hälsovård till de människor som bor på den mark som ockuperas. I Israels fall vaccinerar man israeliska bosättare som lever i det FN betraktar som olagliga bosättningar på Västbanken, medan palestinier i byar intill inte vaccineras.

Det är detta den palestinske läkaren Mustafa Barghouti tar avstamp i när han i inslaget kritiserar Israels agerande utifrån ett internationellt rättsperspektiv. Kritik som i inslaget tillbakavisas av Israels hälsominister. Barghoutis uttalanden är hans egna, SR “lanserar” dem inte. Vi rapporterar dem.

Märk väl att det inte någonstans i inslaget påstås att kritiken skulle omfatta de palestinier, israeliska araber, som är israeliska medborgare eller de som lever i östra Jerusalem.

I Adaktussons artikel, som senare korrigerades efter påpekanden, går han också till grovt personangrepp på den ovan nämnde palestinske läkaren Mustafa Barghouti, känd för sin kritik av såväl Fatah som Hamas och korruptionen inom den palestinska myndigheten.

Ansvarsfrågan kring vaccineringarna på de palestinska områdena har uppmärksammats brett i internationella medier.

—  Anders Pontara

Med “guilt by association” misstänkliggör Adaktusson Mustafa Barghouti, som råkar ha samma efternamn som den av Israel dömde och fängslade Marwan Barghouti. I den första versionen av Adaktussons artikel blandade han ihop de två och påstod att Sveriges Radio givit röst åt en fängslad terrorist. När Adaktusson senare korrigerar sitt fel, väcks i stället nya frågor. Trots att inslaget som Barghouti medverkar i handlar om medicinska frågor, menar Adaktusson att den mest relevanta faktorn för att bedöma synpunkterna från läkaren Barghouti är att han är avlägset släkt med en brottsling och att hela hans familj skulle vara präglad av just denne brottslings värderingar. Det är ett uppseendeväckande påstående från den före detta journalisten Adaktusson.

Under de senaste veckorna har ansvarsfrågan kring vaccineringarna på de palestinska områdena uppmärksammats brett i internationella medier och i flera rapporter från människorättsorganisationer som Amnesty, Human Rights Watch och den israeliska gruppen Rabbiner för mänskliga rättigheter. Även FN:s kommissariat för mänskliga rättigheter har riktat kritik mot Israel. För Sveriges Radio är det en självklar sak att rapportera om frågan.

Det är min uppfattning att Lars Adaktusson gör förståelsen av sakfrågan en djup otjänst när han med försåtliga antydningar tycks driva tesen att relevant journalistik kring företeelser kopplade till Israel och Palestina mer eller mindre skulle vara att likställa med antisemitiskt tankegods och – i en mycket allvarlig anklagelse – påstår att Sveriges Radio skulle ägna sig åt “desinformation”. Sveriges Radio har återkommande i många år och i många sammanhang granskat hur antisemitismens mekanismer fungerar och kommer garanterat att fortsätta göra det framöver.

Det är vår journalistiska plikt att både rapportera om hur framgångsrikt Israel har varit i att vaccinera sin befolkning och att rapportera om den internationella kritik som riktas mot landet för att inte bidra till att också palestinier vaccineras.

Fler artiklar för dig