18 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Abort släcker ett människoliv

Ett kristet parti kan inte stödja eller ge sitt bifall till den svenska abortlagen, skriver Östen Myrenfeldt.

Strax efter att KD (dåvarande KDS) bildades blev jag medlem i partiet. På den tiden var partiet emot aborter. Det har chockat mig att KD sedan har lagt om kursen. På debatt i Dagen 29/1 läste jag en artikel med rubriken “Vi har stått bakom aborträtten i decennier”, och i tv hörde jag Ebba Busch ge sitt bifall till den svenska abortlagen. Hon sa att kvinnan har rätt att bestämma över sig själv och sin egen kropp. Men vid abort är det ett annat människoliv det gäller, som utsläcks. Guds bud säger: Du skall icke dräpa.

Det har talats om olika tidpunkter vid abort, men även vid tidig abort så är det ett människoliv som utsläcks. Endast då ingen annan utväg är möjlig bör abort tillåtas. Om KD ska vara ett kristet parti anser jag att KD inte kan stödja, ge sitt bifall, till den svenska abortlagen.

En god gärning är om människor ställer upp som adoptivföräldrar.

—  Östen Myrenfeldt

Jag vädjar till de olika partierna i Sverige att verka för att det blir en förändring av den nuvarande svenska abortlagen.

En god gärning är om människor ställer upp som adoptivföräldrar i de fall då biologiska mödrar inte tar hand om sina barn. Jesus sa: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig (Matt 25:40).

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar