Debatt

Barn och ungas rättigheter kränks i spåren av pandemin

Pandemin har fått förödande konsekvenser för många miljoner unga människor runt om i världen. Det är hög tid att dessa problem tas på allvar, skriver tre företrädare för Svenska kyrkans unga.

Flicka i skola.

Nedstängningar av samhällen och utegångsförbud till följd av spridningen av coronaviruset har lett till ökat våld mot barn och unga runt om i världen. Att barn inte får gå till skolan som de brukar får förödande konsekvenser för deras utbildning och har visat sig bidra till att förekomsten av barnarbete och barnäktenskap stiger. När fattigdomen och utsattheten ökar är det barn och unga som får betala det högsta priset. Som kristen barn- och ungdomsorganisation ser Svenska kyrkans unga det som vårt uppdrag att stå upp för barn och ungas rätt till ett värdigt liv, såväl i Sverige som globalt.

Coronapandemin har drabbat oss alla, men effekterna ser olika ut beroende av under vilka omständigheter vi lever. Act Svenska kyrkans fasteaktion Under samma himmel pågår mellan fastlagssöndagen den 14 februari och palmsöndagen den 28 mars. Kampanjen vill i år uppmärksamma att de människor som sedan tidigare levde i fattigdom och under olika former av utsatthet också är de som har lidit mest av pandemins olika restriktioner. Barn och unga hör till dem som drabbats hårdast. Trots att vi alla lever under samma himmel har vi inte samma förutsättningar att kunna äta oss mätta, få gå till skolan eller välja om och när vi vill gifta oss och bilda familj.

Barnkonventionen slår fast att barn är individer med egna rättigheter. FN:s generalsekreterare, António Guterres, har beskrivit coronapandemin som en historisk kris för barns rättigheter. Under pandemin har våld i hemmet ökat generellt och också våldet och övergreppen mot barn specifikt. Samtidigt har Rädda Barnen rapporterat att två och en halv miljon fler flickor riskerar att giftas bort under de kommande fem åren. Dessutom ökade tonårsgraviditeterna med cirka en miljon fall under 2020. Coronapandemin har skurit av barn och unga från sociala skyddsnät och trygga relationer utanför hemmets väggar.

Genom globala ekumeniska allianser kan vi påverka såväl på lokal nivå som i maktens korridorer.

—  Hanna Soldal, Jakob Schwartz och Jorunn Hellman

Rätten till utbildning är en mänsklig rättighet. FN uppskattade redan i augusti 2020 att nedstängningar av skolor påverkade 99 procent av alla barn i låg- och medelinkomstländer. Man beräknade då att cirka 24 miljoner barn och unga riskerade att lämna skolsystemet i förtid under 2021 enbart på grund av pandemins negativa ekonomiska påverkan. Detta gäller framför allt flickor, barn på landsbygden, barn med funktionsvariationer och barn på flykt.

Coronapandemin innebär att barn och ungas rättigheter kränks i ökad utsträckning, vilket kommer att påverka tillvaron nu och i framtiden för en hel generation. Att få gå i skolan och leva i en tillvaro fri från våld och förtryck är exempel på mänskliga rättigheter som barn inte ska fråntas i någon situation. Barn ska inte behöva arbeta eller gifta sig. Barn har rätt att vara barn.

För att vända den här negativa utvecklingen behöver vi, i egenskap av enskilda troende, kristna rörelser och kyrkor, gå samman och höja våra röster. Trots att den rådande situationen kan kännas tung i vår egen vardag, får vi inte fastna i vår egen oro över coronavirusets framfart här hemma i Sverige. Nu, mer än någonsin, behövs stärkt internationellt samarbete, ökat bistånd och humanitära insatser. Pandemin är långt från över och det gäller att arbeta långsiktigt. Vi behöver med enade krafter sätta barn och ungas situation under coronapandemin högst upp på den politiska agendan, såväl nationellt som globalt. För att göra detta på bästa sätt behöver barn och ungas perspektiv och erfarenheter tas tillvara och lyssnas på. Barn och ungas röster borde vara en självklar del i debatter och politiska processer som berör dem.

Som kristna behöver vi vara en drivande part i arbetet med att lyfta fram barn och ungas situation under coronapandemin. Genom globala ekumeniska allianser kan vi påverka såväl på lokal nivå som i maktens korridorer. Vi behöver också aktivt nyttja det spelrum och inflytande som vi som kyrkor och trosbaserade aktörer har nationellt och internationellt gentemot Sveriges riksdag, EU och FN. Det är hög tid att skuggpandemin i form av ökade kränkningar av barn och ungas rättigheter får lika mycket uppmärksamhet som den ökade smittspridningen av coronaviruset.

Det är dags att barn och ungas utsatta situation under coronapandemin får det fokus den förtjänar.

—  Hanna Soldal, Jakob Schwartz och Jorunn Hellman

Fastan är en tid för att växa i tron. En tid för bön och eftertanke då vi uppmanas att ge upp någonting för att vinna något annat, något större. Det innebär dock inte att fastan behöver vara en tid av passivitet – tvärtom. Ta det gyllene tillfället att omsätta din kristna tro till handling. Ge av din tid, dina resurser och ditt engagemang och agera för en bättre värld för alla. Som det står skrivet i Jesaja 58:6: “Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok.” Låt oss alla göra just det.

Situationen är akut för barn och unga runt om i världen i dag. Tillsammans måste vi påverka våra politiker att föra en mer internationellt solidarisk coronapolitik. Vi måste omsätta vår coronaoro till coronaengagemang! För vi lever alla under samma himmel med samma rättigheter. Det är dags att barn och ungas utsatta situation under coronapandemin får det fokus den förtjänar.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig