Debatt

Evolutionsteorin leder unga bort från tron

Det är tragiskt att teistisk evolution fått fäste på många bibelskolor som undervisar blivande pastorer och ledare, då denna lära är orsak till att många unga förlorar sin tro på Gud, skriver Ingvar Nilsson.

Frågan om varför ungdomar lämnar kyrkan är synnerligen angelägen och har i denna tidning lyfts fram både i nyhetsartiklar och på debattplats. I de olika artiklarna ges exempel på vad som måste göras för att ge kristna ungdomar den grund de behöver för att stå fasta i sin gudstro under vuxenblivandet i mötet med det sekulariserade samhällets ideologier.

Jag vill lyfta fram det naturalistiska värdesystemet som en betydande faktor till varför ungdomar mister sin tro. I skolans värld dominerar den ödesdigra evolutionsteorin, vilken anses ge svar på livets ursprung, mål och mening.

Tragiskt nog har dessa ideologier blivit accepterade också på vissa bibelskolor i vårt land där våra blivande pastorer och ungdomsledare utbildas i den teistiska synen på läran om vårt ursprung. Bland annat har den kristne molekylärbiologen Francis Collins med sin bok Guds språk – när vetenskapen möter tron fått ett starkt inflytande i kristenheten de senaste åren.

Det är djupt oroande att denna teologi fått så stort inflytande på svensk kristenhet. I det här perspektivet är människan inte en speciell Guds skapelse. Döden är inte en följd av syndafallet utan ett verktyg för evolutionen att skapa genom naturligt urval under miljarder år. Adam och Eva var inte de första historiska personerna som föll i synd.

En majoritet menade att det var undervisningen om evolutionsteorin i skolan som gradvis släckt tron på Gud.

—  Ingvar Nilsson

Det värsta med detta perspektiv är att det skymmer nödvändigheten av frälsning i Jesus Kristus. Med denna undervisning på våra bibelskolor kanske det stora tappet av ungdomar som lämnar kyrkan inte är så förvånande.

I USA har man till många som i sin ungdomstid lämnat tron på Gud och kyrkan ställt frågan vilket som var det största skälet till varför de kommit bort från Gud. En majoritet menade att det var undervisningen om evolutionsteorin i skolan som gradvis släckt tron på Gud som skapare såsom Guds Ord framställer honom i 1 Mos 1.

Man tänkte att när hela världens vetenskapsmän är fullt eniga och när skolan så självklart förmedlar detta, så måste evolutionsteorin vara sann. Därefter var steget inte långt till att lämna både församlingen och tron.

Men evolutionsteorin är ingen vetenskaplig sanning, utan ett filosofiskt materialistiskt och ateistiskt ställningstagande av vetenskapsmän som helt utesluter att det skulle finnas en Gud.

Vad ungdomen i våra församlingar med nödvändighet måste få med sig är att: “Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt” (Heb 11:3) samt “Ty han sade och det blev till, han befallde och det stod där” (Ps 33:8–9).

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar