02 augusti 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Israels sätt att tackla Hamas kommer aldrig lösa konflikten

Att bomba Gaza som svar på Hamas attacker kommer aldrig skapa fred, skriver Lars Hedlin.

Varför skylla allt på Israel?

Ovanstående fråga ställs främst av goda Israelvänner som ser Hamas som det egentliga problemet och som därför kan beskyllas för situationen som den är.

Detta är helt riktigt så länge Hamas vägrar godta staten Israels existens.

Hamas uttrycker denna vägran av och till genom att låta ett missilregn falla över israeliska städer. Och Israel bemöter detta med flygangrepp över Gaza. Vad blir resultatet av dessa aktioner?

De allra flesta Hamasmissiler kan Israel oskadliggöra utan att israeliska liv går förlorade. När Israel bombar Gaza brukar resultatet däremot bli att hundratals liv offras och än fler skadas. Byggnader som det tar årtionden att återuppbygga raseras.

Båda parter lever i föreställningen att problem ska lösas med vapen. Uppgiften är att få dessa att finna någon annan utväg.

—  Lars Hedlin

Dessa angrepp motiveras av att Israel har en rätt och skyldighet att skydda sin befolkning. Men någon bestående fred har dessa angrepp inte åstadkommit.

En fråga som inställer sig är om dessa bombningar över huvud taget kan skapa fred. Det skedde inte i Vietnam trots USA:s bombregn över Nordvietnam. Till slut tvingades USA ge upp.

Uppenbarligen har Israel ännu inte kommit på att bombningar inte är rätta vägen att komma till rätta med Hamas som reser sig igen efter något år med nya missilangrepp – angrepp som ju inte heller leder till för Hamas åsyftat mål.

Vad göra? Båda parter lever i föreställningen att problem ska lösas med vapen. Uppgiften är att få dessa att finna någon annan utväg. Bäst förutsättningar för det har nog Israel, den enda demokratin i regionen.

Politikerna med Netanyahu i spetsen har ännu inte upptäckt den skyldighet som åvilar en demokrati. Nu måste världsopinionen sätta större press på Israel att tackla problemen på annat sätt och peka på en annan vägriktning för fred. Och detta med förhoppningen att politikerna i Israel tar det till sig. Då skulle frågan jag inledde med kunna avvisas!

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar