27 juli 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Satsa på skolan hellre än snabbtåg

Investera i våra barn, de är vår framtid, skriver Anette Hellekant-Långs.

Häromdagen åkte jag tåg mellan Göteborg och Stockholm. Det tog fyra timmar. Hur kan politikerna ens fundera på att spendera miljarder på att bygga snabbtåg som skulle göra att samma resa tar två timmar, samtidigt som vi hör att det inte finns nog med pengar till våra skolor?

Lärarna knäar under allt arbete och många slutar eftersom arbetssituationen är så svår med elevkonflikter, administration och återkommande organisationsförändringar. Rektorerna kämpar för att få ekonomin att gå ihop.

Så här borde det inte behöva vara!

Lärarna är där för att lära ut och hjälpa eleverna till en framtid, inte för att vara poliser och hålla ordning i klassrummen.

—  Anette Hellekant-Långs

De som blir lärare väljer yrket för att det är roligt att undervisa och se hur barnen växer och utvecklas. Lärarna är där för att lära ut och hjälpa eleverna till en framtid, inte för att vara poliser och hålla ordning i klassrummen. Arbetsro och respekt för varandra skulle vara grundläggande. Auktoriteten ska de vuxna ha och när det behövs ska de kunna utvisa elever ur klassrummet.

Ord kan vara lika skadliga som våld. Skällsord, könsord och svordomar borde inte accepteras. Det skulle förändra skolans arbetsklimat.

Allt vad ni vill att andra ska göra mot er ska ni göra mot dem.

Många elever behöver också extra stöd, till exempel elever med utländsk härkomst eller barn med diagnoser. Därför behövs mindre grupper och fler personal för att kunna hjälpa varje elev på bästa sätt. Annars kommer klyftorna i samhället att öka.

Lägg miljarderna, som konsulterna och politikerna vill lägga på snabbtåg och annan logistik, på skolan i stället. Kära politiker: Investera i våra barn, de är vår framtid!

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt