Debatt

Sverigedemokraterna: Svenska kyrkan ska vara en klassisk konservativ kristen kyrka

Kyrkan ska inte följa dagsaktuella rikspolitiska trender utan fokusera på missionsuppdraget, vara en social kraft för dem som lider nöd och arbeta aktivt för att bevara det svenska kulturarvet, skriver Aron Emilsson, SD.

Gör (S)venska kyrkan till Svenska kyrkan igen. Under decennier av socialdemokratiskt styre har kyrkan utvecklats till en vänsterliberal opinionsbildare där klassisk kristen tro trängts bort. Medan Bibeln varnar för avgudar har vänsterliberalismen paradoxalt blivit den största avguden i Svenska kyrkan. Vänsterliberalerna har under lång tid försökt skapa en socialistisk och postmodernistisk kyrka genom bland annat klimatfrågor, mångreligiositet och Jesus avbildad som revolutionär.

För att stävja denna utveckling vill vi tillsätta en utredning om hur valsystemet i Svenska kyrkan kan reformeras till förmån för kyrkliga intressen. Detta i syfte att ge kyrkan ro att vara kyrka i stället för att följa dagsaktuella rikspolitiska trender. Vi vill se en klassisk konservativ kristen kyrka med Jesus i centrum, inte en socialdemokratisk eller sverigedemokratisk kyrka. Detta kan bli verklighet genom vår demokratireform.

Genomför det mest fundamentala kristna grunduppdraget – missionsbefallningen. Den senaste tiden har anpassningen av både rikspolitiken och kyrkosfären till islamiseringen tilltagit. Svenska kyrkan har inom ramen för dess internationella relationer öppnat upp för tankar om att Gud skulle vara en och densamma oavsett religiös uppfattning.

Det är ett historielöst misstag när andra religioner uppmuntras att husera i kyrkorummen. I Moseböckerna uppmanas vi att inte ha flera gudar och den uppenbara risken är att den judisk-kristna luthersk-evangeliska läran inom Svenska kyrkan urvattnas. De vänsterliberala nomineringsgruppernas vurmande för religionsuppblandning är direkt skadligt, inte bara för Svenska kyrkan utan också för den kristna tron.

Svenska kyrkan behöver börja ägna sin kraft åt det mest fundamentala grunduppdraget i den kristna tron – missionsbefallningen.

—  Aron Emilsson, Sverigedemokraterna

Svenska kyrkan bör i stället ha ett förhållande till andra religioner som är mycket tydlig i sin kristna identitet, men som på en individnivå öppnar för möten med alla människor. I Matteusevangeliet uppmanas vi: “Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!”

Svenska kyrkan behöver slå igen den socialdemokratiska partiboken och börja ägna sin kraft åt det mest fundamentala grunduppdraget i den kristna tron – missionsbefallningen, och det tydligt utifrån de vittnesbörd som finns i Guds ord: Bibeln.

Bevara och förvalta det svenska kulturarvet. Förföljelsen av kristna personer och angreppen på svenskkyrkliga kulturarvsmiljöer har blivit ett växande problem i takt med islamiseringen och den eskalerande kriminaliteten. Ur det kommer förstörelse av, attacker mot, och stölder från kyrkor samt gravskändningar. Men också människor som för sin tro torteras av islamister och utsätts för negativ behandling i Sverige och världen. Ett tidstecken på att respekten för kristen tro och tradition gått förlorad.

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en motpol till den negativa samhällsutvecklingen och stå stadigt i rollen som en sammanhållande kraft, kulturbärare och förvaltare. Den lokala församlingen behöver bli aktivare i rollen att förmedla värdet i kristna helger och traditioner till kommande generationer, av goda tidlösa värderingar, undervisning, kultur och en levande samhällsgemenskap.

Psalmboken som en del av vårt värdefulla kulturarv ska inte förvanskas genom icke-kristna uttryckssätt och normkritiska utsvävningar, utan behöver vara ett tidlöst kitt som förenar vårt folk, tydligt grundad i den kristna tron.

Svenska kyrkan behöver utifrån den bibliska förvaltarskapstanken bejaka dess kultur- och naturtillgångar samt bedriva en god ekonomisk förvaltning och vara en socialt hållbar arbetsgivare oavsett samtid.

De vänsterliberala krafterna har medvetet förvrängt en sann biblisk uppmaning om öppenhet för främlingar.

—  Aron Emilsson

Agera som en verkligt social kyrka i Sverige. Sverige är ett vackert land men idyllen krackelerar. På grund av ett långvarigt socialdemokratiskt styre finns många problem. Vi har materiellt välstånd, välfärd och mer pengar än någonsin. Ändå är problem med missbruk, trasiga familjer och utanförskap ständigt närvarande.

Parallellt med samhällsutvecklingen har de vänsterliberala krafterna steg för steg också decimerat den kristna tron. De har avskaffat den bibliska etiken och moralen i kyrkan, skolan och i samhället. Många av de mest utsatta i Sverige har glömts bort.

De vänsterliberala krafterna har medvetet förvrängt en sann biblisk uppmaning om öppenhet för främlingar med att Sverige som land ska bedriva en ansvarslös migrationspolitik. En migrationspolitik som i förlängningen inte ger oss ekonomisk möjlighet att uppfylla den bibliska förvaltarskapstanken för landets mest utsatta.

I Matteusevangeliet myntas uttryckssättet “Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig”. Sverigedemokraterna vill utifrån detta att Svenska kyrkan lägger särskild fokus på familjevänliga aktiviteter och socialt stödarbete. Att den lokala församlingen blir en verklig diakonal kraft för våra minsta som lider nöd, exempelvis fattigpensionärer, missbrukare, kvinnor i hedersförtryck med flera. En församling som tydlig i sin kristna identitet möter alla människor, oavsett vilka de är eller vad de har för problem, för att erbjuda dem nåd, frälsning och en relation med Gud.

Inför kyrkovalet i september 2021 ger Dagen möjlighet för alla rikstäckande nomineringsgrupper som är representerade i kyrkomötet att presentera sitt program.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig