Debatt

S-kyrkopolitiker: Den som röstar på Posk får grisen i säcken

Jag har tittat på ett antal Posk-hemsidor och inte hittat några uttalanden av kandidater vad de faktiskt konkret tycker, skriver Roger Persson Österman (S).

Vad står Posk för? Amanda Carlshamre skriver i Dagen (27/7) bland annat “Våra kandidater är sprungna ur den lokala församlingsgemenskapen och det är det lokala förtroendet som avgör vilka som företräder Posk”, “Vi har […] en unik organisering för medlemmars inflytande” och “Posk erbjuder ett alternativ för dig som tycker att kyrkans tro och liv ska formas utifrån svenskkyrklig teologi och inte utifrån en allmänpolitisk ideologi”.

Till att börja med vill jag bestämt framhålla att min nomineringsgrupp, Socialdemokraterna i Maria Magdalena Församling, är församlingsdemokratisk i praktik och i hjärta. Nomineringsprocessen är lokal och rotad i församlingsverksamheten. Vi är alla på något sätt aktiva i församlingsarbete och i gudstjänsterna, som volontärer eller vanliga gudstjänstbesökare.

Vår gruppledare (tillika kyrkorådets ordförande) är till exempel volontär och säkerställer att vår fina kyrka är öppen för besökare.

Posk döljer sig bakom en osynlighetsslöja.

—  Roger Persson Österman (S)

Så vad som är unikt med Posk:s organisation undrar jag? Posk får gärna komma och bekanta sig med oss i Maria Magdalena och med hur vi jobbar med lokal närvaro och demokratisk förankring. Kanske Posk kan lära sig något?

Det riktigt stora problemet är dock att Posk döljer sig bakom en osynlighetsslöja. Vad betyder “svenskkyrklig teologi”? Ett fikonord som kan gömma synnerligen divergerande uppfattningar. Jag har tittat på ett antal Posk-hemsidor och inte hittat några uttalanden av kandidater vad de faktiskt konkret tycker. Ta till exempel Täby församling, Sveriges största, där Posk är mycket starka. Kandidat nummer 1, Lotta Jonsson, hennes personliga sida är helt tom! Den som röstar på Posk får alltså grisen i säcken.

Jag som socialdemokrat vill ha kvar den öppna folkkyrkan som vänder sig till alla. En kyrka som välkomnar alla människor, djupt troende, tvivlare, syndare, de som söker sig till en meningsfull gemenskap eller kanske bara söker en stunds lugn och ro i kyrkorummet och en fin kulturell upplevelse.

Tröskeln för medlemskap i församlingen bör enligt min mening sänkas för att trygga folkkyrkoidealet för framtiden (utvecklas i Kyrkans tidning Digital 10 februari 2021).

Den enda nomineringsgrupp som inte tvekar i att upprätthålla den allmänna folkkyrkans ideal är arbetarepartiet Socialdemokraterna. Så vill du ha en kyrka som välkomnar alla, rösta S.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig