Debatt

Kyrkor bör dela in sina medlemmar i husförsamlingar

De församlingar som redan före 2020 hade en struktur med husförsamlingar kunde fortsätta mötas i mindre grupper trots pandemin, skriver Daniel Giertz.

“Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.” (Apg 2:46).

Det här bibelcitatet säger att medan förföljelsen mot de kristna inte var värre än att de vågade mötas öppet i templet utan att gripas byggde de också upp en krisberedskap, ett nätverk av husförsamlingar, så att alla kunde gå till sin husförsamling om det senare inte skulle gå att ses i templet.

För två år sedan kunde vi inte ana att vi skulle hamna i en pandemi där vi skulle förbjudas att mötas i kyrkan fler än åtta personer, eller ens att det skulle komma ett förbud mot samlingar på mer än 50 personer. Kyrkor borde på den tiden ändå ha haft husförsamlingar – inte för eventuella pandemier utan för att det är ett bra sätt att bygga församling på.

De församlingar som hade husförsamlingar före år 2020 kunde använda den inarbetade strukturen till att låta folk ses i mindre grupper när det inte var möjligt att ses i större grupper i kyrkan. Dessa grupper kunde då välja att ses utomhus när vädret tillät eller att ha sina husförsamlingsträffar över internet.

Till och med när gränsen var nere på åtta personer kunde man ses i grupper som inte var större än så.

—  Daniel Giertz

Om man vågade ses fysiskt kunde man välja att ses även för att följa webbsändningen av församlingens huvudgudstjänst tillsammans. Till och med när gränsen var nere på åtta personer kunde man ses i grupper som inte var större än så.

Jag vet inte om någon församling som inte sedan tidigare hade ett system av husförsamlingar skaffade detta för att det skulle göra nytta under pandemin. Kanske har det varit svårt att ordna när man inte har kunnat ses och dela upp folk i grupper.

När nu de värsta restriktionerna hävts bör församlingar dela upp medlemmarna i husförsamlingar. Detta eftersom det kan komma nya restriktioner längre fram och inte alla kyrkor har tillräckligt stora lokaler att samla alla som vill komma om kvadratmetersregeln ska hållas. En annan anledning till att det bör göras är för att husförsamlingstanken är bra även i vanliga fall.

Ett sätt att organisera en husförsamling på kan vara att utse en ledare för varje grupp. Ledaren fungerar som sammankallande och kan vara den som håller i samtalen till att börja med. Längre fram kan husförsamlingen bestämma sig för att låta medlemmarna turas om att hålla i samlingarna, om inte någon är bättre på det än de andra.

Man kan också göra så att prästen eller pastorn varje vecka skriver några samtalsfrågor till sin predikan. Samtalsfrågorna bör ha sin utgångspunkt i hur man kan tillämpa predikans budskap i sin vardag. Förutom att prata om söndagens predikan (eller något annat; det finns hur många poddar, bloggar och böcker som helst att välja bland) kan man sjunga psalmer eller lovsånger och be tillsammans, både i form av en allmän förbön och så att man ber för varandra.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig