Debatt

Bibelvetenskap borde vara helt naturligt för alla troende

Inte alla kristna ser i dag på Bibeln som gudomligt rättesnöre, och man ifrågasätter Guds Ord utifrån en vetenskaplig världsbild. Förkunnelsen i våra kyrkor undviker därför ämnen som utmanar dagens sekulariserade kristna, skriver Arne Brännström.

Den klassiska bibeltron som varit förhärskande i Sverige ända in i vår tid är inte längre så självklar. Efter “vänsterrevolutionen” 1968 började en radikal process, då man ville göra sig av med alla Guds bud och stadgar. Man menade att dessa hindrade människan att vara fri och oberoende.

I dag upplever vi ett ännu starkare ifrågasättande av Bibeln som gudomligt rättesnöre även bland kristna. Man ifrågasätter Guds Ord utifrån en vetenskaplig världsbild. Detta har gjort att förkunnelsen i våra kyrkor undviker sådana ämnen som utmanar dagens sekulariserade kristna.

Det finns därför anledning att fundera över vad vi tror på i dag. Är Bibeln verkligen sann i allt den påstår? Är Bibelns 66 böcker Guds Ord eller innehåller de bara Guds Ord? Om det senare är fallet kan väl vi människor tillåta oss att tolka och analysera Bibeln efter tidsandan. Det som då inte går att bevisa utifrån en vetenskaplig världsbild kan vi lägga åt sidan. Men då bortser man ifrån att vetenskapen är begränsad och inte kan bevisa det övernaturliga.

2 Tim 3:16–17 säger mycket tydligt att “Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar”.

En förändrad bibeltro ger en svag undervisning som påverkar församlingens gudsbild och bibelsyn.

—  Arne Brännström

Är varje enskilt ord i Bibeln inspirerat av Gud eller är det bara huvudtanken i Bibeln som är inspirerad av honom? Hur man förhåller sig till detta är en fråga om vilken gudsbild och vilken världsbild man har.

Har vi en klassisk bibeltro innebär det att vi tror att hela Bibeln är inspirerad av Gud och given till människorna för alla tider som grund för hur vi ska leva och förhålla oss till honom, till varandra och till hela skapelsen.

Vetenskap och bibeltro hänger ihop! Bibelvetenskap är det mest naturliga som finns för alla troende, för Gud är upphovet till all sanning och kunskap. Man behöver därför inte kompromissa med sin bibeltro för att man sysslar med bibelvetenskap. Den ska i stället fördjupa förståelsen av bibelordet.

Men funderar man över förhållandet mellan tro och vetenskap måste man pröva sin världsbild. Min världsbild bygger på att Gud har skapat världen, att Jesus är Guds Son, både sann Gud och sann människa och att den helige Ande är verksam. Alla som delar denna världsbild säger: Gud finns och därför kan övernaturliga under ske.

“Universitetsteologin” vill gärna få klassiskt bibeltroende att ändra sin uppfattning om Guds Ord. Men en förändrad bibeltro ger en svag undervisning som påverkar församlingens gudsbild och bibelsyn. Är det kanske orsaken till att så många unga människor lämnar tron när de möter motstånd? De har inte fått starka argument för sin tro!

Fler artiklar för dig