02 december 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Det finns mer än en katolsk uppfattning

Den offentliga debatten i andra länder uppvisar olika katolska uppfattningar och åsikter – detta i motsats till Sverige, skriver Irène Nordgren.

Som katolik önskar jag att svenska medier inte enbart låter katoliker bli representerade av vissa röster, skriver Iréne Nordgren.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Romersk-katolska kyrkan beräknas ha drygt 1,2 miljarder medlemmar, varav det i Sverige finns cirka 150 000. I Katolska kyrkan i Sverige har - som i många andra länder - organisationen Catholic Voices fått fäste.

Dess målsättning är att vara “ett kommunikationsprojekt som tränar och ger stöd till katoliker i att presentera Katolska kyrkan i nyhetsprogram och offentliga sammanhang”, “särskilt läran bakom kyrkans inställning till de kontroversiella frågorna, som ofta ger anledning till att kyrkan omnämns i media, bland familj, vänner och kollegor.”

Skillnaden mellan Sverige och till exempel USA, Sydamerika och Europa är att den offentliga debatten i andra länder uppvisar olika katolska uppfattningar och åsikter.

Inom den världsvida Katolska kyrkan finns andra röster än de som kommer till uttryck i Catholic Voices.

—  Irène Nordgren

Ett exempel är Svt Utrikesbyrån den 28 september där ämnet var abort, aborträtt i allmänhet och lagändringen i Texas och Mexiko i synnerhet. De medverkande presenteras så här: “I studion: Lotten Collin som bevakat Sydamerika i över ett decennium, New York-baserade skribenten Jenny Nordberg och Fiorella Bastidas från svenska Catholic Voices.”

Såväl Lotten Collin som Jenny Nordberg betonade att synen på abort bland annat är en klassfråga och “hur tiotusentals kvinnor varje år dör i illegala aborter och hundratusentals kvinnor skadas för livet.” Fiorella Bastidas bidrag bestod i att uttrycka önskemål om att abort inte skulle behövas.

Inom den världsvida Katolska kyrkan finns andra röster än de som kommer till uttryck i Catholic Voices, till exempel den i USA baserade organisationen “Catholics for Choice” som verkar för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Catholics for Choice beskriver sin syn på abort så här: “Vid begränsad tillgång är det fattiga, sårbara och färgade människor som får lida mest. Vidare är abort en fråga som måste få avgöras av den enskildes samvete.”

Som katolsk motvikt till Catholic Voices hade Utrikesbyrån till exempel kunnat intervjua Catholics for Choice ordförande Jamie L. Manson. Som reformsträvande katolik i Sverige önskar jag att svenska medier inte enbart låter katoliker bli representerade av Catholic Voices och Fiorella Bastidas.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt