Debatt

Vaccinationsbevis är en god idé – också i kyrkorna

Replik. Man behöver inte använda någon app som en stat eventuellt skulle kunna övervaka, för att uppvisa vaccinationsbevis, skriver Annica Bergman.

Jag håller fullständigt med Jacob Rudenstrand som i en debattartikel i Dagen 18/11 argumenterar för att vi måste få närma oss Gud utan att vara kontrollerade av staten. Jag tycker dock att vi behöver nyansera debatten lite. Vi bör söka samförstånd i hur vi ska hantera covid i våra församlingar.

Men, Rudenstrand, när det gäller vaccinationsbevis behöver man inte använda någon app om man inte vill. Gå i stället in på covidbevis.se och logga in med e-legitimation. Spara beviset i mobilen eller datorn eller skriv ut det på papper. Ta sedan med beviset när du ska in någonstans där det är fler än hundra personer. Man behöver alltså inte använda någon app som en stat eller applikationsutvecklare eventuellt skulle kunna övervaka. De som i så fall skulle kontrollera vaccinationsbevisen är ju andra gudstjänstbesökare, och då försvinner den risken för övervakning också.

Enligt Folkhälsomyndigheten är bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19 att vaccinera sig (se länken). Ibland presenteras alternativa fakta som går emot vad Folkhälsomyndigheten säger. Jag tycker att man måste hålla sig restriktiv till dessa.

Det kommer alltid att finnas forskning som motbevisar annan forskning och för att kunna utvärdera denna behöver man ha mycket goda kunskaper om hur forskningen har gått till. Folkhälsomyndigheten och WHO är tillsatta att göra denna gallring i vilka studier som ger säkrast resultat och sedan komma med rekommendationer till oss.

Jag är beklämd över att så många verkar hävda sin rätt mer än bry sig om och ta hänsyn till sin nästa.

—  Annica Bergman

Visst är det så att skyddet avtar med tiden och att risken både att få covid-19 och sprida den vidare ökar om det var länge sedan du vaccinerades. Det är dock större risk att både få covid-19 och att sprida den vidare om du inte är vaccinerad. Se bara exemplet Israel som efter vaccinering hade jättelåga insjukningstal när resten av världen tampades med höga siffror.

Dock finns det några som inte vill eller kan vaccinera sig. Alla bör enligt min åsikt få bestämma över sin egen kropp, men då anser jag att man också måste ta konsekvenserna av det valet. Det är inte rimligt att andra gudstjänstbesökare ska behöva ta ansvaret och tvingas stanna hemma på grund av risken att eventuellt hamna bredvid en ovaccinerad i kyrkbänken. De gamla och de som tillhör en riskgrupp har redan tagit sitt ansvar och levt isolerat i början av pandemin. Jag är beklämd över att så många verkar hävda sin rätt mer än bry sig om och ta hänsyn till sin nästa.

Covid-19 kommer med all sannolikhet att öka nu i vinter igen. Hur ska vi då på bästa sätt agera som trossamfund? Jag tänker att vi måste fokusera på lösningar i stället för att bedriva skyttegravskrig och förvirra oss i konspirationstankar. Här är mina förslag. Vi kan:

  1. Begränsa antalet gudstjänstbesökare till färre än 100 personer
  2. Använda oss av kvadratmetersregeln
  3. Begära vaccinationsbevis (det är inte ett pass).
  4. Utöka antalet gudstjänster: Går det att samlas i olika kyrkor? Mötas vid olika tider i samma kyrka?
  5. Hålla andakt i hemmen
  6. Webbsända gudstjänster
  7. Gudstjänstpromenader där man kan stanna till på olika platser och be

Det finns säkert fler lösningar om vi bara tänker till lite!

Alla vill vi fira gudstjänst och utöva vår tro. Samtidigt tror jag inte att någon av oss vill vara orsak till att klustersmitta uppstår och att människor blir antingen svårt sjuka eller dör. Jag tror och hoppas att vi alla gör vad som krävs för att minimera antalet människor som insjuknar även i år.

Fler artiklar för dig