Debatt

Hur kristet är Bilda egentligen?

När det tycks dyka upp som en blixt från klar himmel bland andra av Bildas samverkanspartner att det inte ligger i linje med Bildas uppdrag att anordna turnéer tillsammans med satanister, kan man fråga sig hur stark Bildas kristna profil är, skriver P-O Flodström.

“Jag vill att din Kristna själ ska falla sönder. Din j****a själ. När jag har sett din Kyrka gå upp i lågor och du gråter, då kommer jag att skratta. [...] För det ger mig glädje att plåga en Kristen själ.”

Ur låten “Tormentor of Christian Souls” med Dimmu Borgir (översatt från engelskan).

Just nu pågår en stor konflikt mellan kulturutövare och det kristna studieförbundet Bilda. Konflikten som resulterat i att både musiker och anställda nu flyr från studieförbundet utlöstes av att medlemsorganisationen Romersk-katolska kyrkan, RKK, valde att sätta ned foten mot att Bilda Musik planerat att arrangera en föreläsningsturné på temat “Livet som professionell musiker” med basisten Victor Brandt och trummisen Daray Brzozowski från Dimmu Borgir. Inför turnén gick det att hitta några av bandets texter genom Bildas hemsida, vilket gjorde att Katolska kyrkan reagerade.

Även jag börjar starkt misstänka att det kan finnas skäl att vara vänskapligt kritiska mot Bilda efter att ha följt den här historien.

—  P-O Flodström

När Bilda valde att avboka turnén, skapades ett upprop bland kulturutövare som menar att det är orimligt av Bilda att avboka föreläsningsturnén enbart för att deras medlemsorganisation RKK tar illa vid sig av bandets texter – ett band som själva uppgett att de bekänner sig till världsåskådningen “La Veyism” som i sina fundament är mycket kristendomskritisk.

Många av artisterna hävdar i upprörda kommentarer att flera kristna är pedofiler, hatar bögar, samt att kristendomen och medlemsorganisationen RKK skadat fler människor genom historien än den norska “black metal”-scenen.

Nedan tre axplock ur de hundratals kritiska inlägg som publicerats mot Bilda som en reaktion på beslutet:

“Jo men det är väl sen gammalt det. Allt kyrkan gör är guds vilja, oavsett dåd, och eftersom kyrkans väg är den enda vägen så ska alla stackars vilseledda övertygas, tvingas, luras, utpressas eller manipuleras tills de är på den rätta stigen igen.”

“Ska gå ur Bilda med vårat sketna coverband direkt efter jag läst detta, som Bill Maher säger i sin dokumentär om religion: ‘The plain fact is that religion must die for mankind to live’” (ungefär: den enkla sanningen är att religion måste dö för att mänskligheten ska överleva).

“Problemet är att dom står med väldigt många lokaler, och lokaler är svårt att hitta. Som tur är inte personalen nödvändigtvis religiösa. Inte dom vi har i XXX iaf.”

Det som för mig framför allt är uppseendeväckande är att följa reaktionerna på händelsen. Inte minst den liberale ledarskribenten Marcus Backholm i Sundsvalls Tidning som menar att Bildas beslut att avboka turnén är ett utslag av nymoralism.

Även jag börjar starkt misstänka att det kan finnas skäl att vara vänskapligt kritiska mot Bilda efter att ha följt den här historien. Men missförstå mig inte: Skälen till att jag är kritisk är rakt motsatta den flera kulturarbetare gett uttryck för. Orsaken till att jag har valt att vara medlem i Bilda i stället för till exempel Arbetarnas bildningsförbund, trots en markant sämre ekonomisk utväxling, är just den förras kristna profil.

Bilda ska enligt stadgarna utifrån en kristen livsåskådning som grund bedriva folkbildningsarbete som svarar mot behov i kyrka och samhälle.

—  P-O Flodström

Frågan är emellertid hur stark denna profil är, då det tycks dyka upp som en blixt från klar himmel bland andra av Bildas samverkanspartner med bojkottsupprop som följd av att det inte ligger i linje med Bildas uppdrag att anordna turnéer tillsammans med satanister?

En del har hävdat att folkbildningsrådets uppdrag är religiöst och partipolitiskt oberoende, så vad sägs om en föreläsarturné med medlemmarna ur Eld, Attack, Krossa på Medborgarskolan, Islamkritiska Israelresor i samverkan med Ibn Rushd Studieförbund eller varför inte en somelierstudiecirkel i samarbete med Nykterhetens Bildningsverksamhet NBV? Skulle det kännas rimligt?

De flesta torde kunna vara överens om att exemplen ovan är absurda, men ändå tycks Bilda ha varit så otydlig i kommunikationen kring sin värdegrund att både artister och personal nu flyr organisationen efter att en av deras medlemsorganisationer kräver att Bilda följer den identitet och kallelse som förbundsstämman ansåg så pass viktig att värna att den röstade nej till en sammanslagning med det andra kristna studieförbundet Sensus. Bilda ska enligt stadgarna utifrån en kristen livsåskådning som grund bedriva folkbildningsarbete som svarar mot behov i kyrka och samhälle.

Bildas medlemmar borde ta sig en rejäl funderare kring vilka direktiv årsstämman ger till styrelsen när det gäller förvaltningen av Studieförbundet Bilda. Det faktum att det här ens blir en fråga säger mer än den aktuella kontroversen som sådan.

En levande folkbildningskultur är oerhört viktig för samfundens framtid. Inte minst i en samtid som präglas av åsiktskorridorer och konspirationsteorier är Bildas uppdrag som en kristen folkbildningsaktör för viktigt för att tonas ned av motiv som jag förstår inte kan vara något annat än ekonomiska. Varför skulle det annars komma som en chock för så många av förbundets medlemmar och samverkanspartner att Bilda vilar på en väckelsekristen identitet och kallelse?

Fler artiklar för dig