Debatt

Din åsikt är viktig för oss - dela den!

Debattredaktör Eva Skog: Oavsett hur olika vi till slut landar i politiska ställningstaganden och lösningsförslag - för det kommer vi göra – tror jag att ett respektfullt, ärligt och konstruktivt men gärna vasst samtal är vägen framåt.

Välkommen till ett nytt år på Dagen debatt och åsikt! 2022 har bara precis börjat, men har potential att bli ett riktigt spännande år.

Både i Sverige i stort och i Församlingssverige finns många stora och viktiga ämnen att belysa, och jag hoppas att vi, när vi ser tillbaka mot slutet av året, kan se att vi kommit framåt. Att samtalet fördjupats, att nya (eller gamla återfunna) vägar framåt hittats.

I Sverige är det också valår, och ju närmre vi kommer den där septembersöndagen desto mer lär temperaturen öka i debatten i samhället. Min personliga förhoppning är att underbyggda argument ska trumfa personpåhopp och känsloargument, för det tycker jag att vi väljare både behöver och är värda.

Din kunskap, erfarenhet och åsikt – du människa, medborgare, privatperson, engagerad, ledare – är viktig för oss andra. Dela den med oss!

Dagen välkomnar debatten, och olika åsikter om högt och lågt och om frågor vi hört ofta men fortfarande behöver vända och vrida på, liksom om frågor som kommit i skymundan och inte luftats i offentligheten än. Din kunskap, erfarenhet och åsikt – du människa, medborgare, privatperson, engagerad, ledare – är viktig för oss andra. Dela den med oss!

Det är tillsammans som vi är samhälle, tillsammans som vi lever här och tillsammans vi behöver hitta lösningar på våra utmaningar. Oavsett hur olika vi till slut landar i politiska ställningstaganden och lösningsförslag - för det kommer vi göra – tror jag att ett respektfullt, ärligt och konstruktivt men gärna vasst samtal är vägen framåt. Välkommen att bidra till det här i Dagen!


Fler artiklar för dig