Debatt

SKR: Vi vill inte låta krig leda till kyrkostrid

Replik. Det är viktigt att fortsätta dialogen med ukrainska och ryska kyrkor genom de ekumeniska nätverken, skriver Sofia Camnerin.

På ledarplats i Dagen den 3 mars framförs det att Sveriges kristna råd ska överväga uteslutning av Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet). Sveriges kristna råd, som företrädare för Sveriges kyrkor tillsammans, har uttryckt starkt avståndstagande och bestörtning över Rysslands angrepp på Ukraina. Vi delar världssamhällets fördömande av invasionen. Vi känner djup oro och delar smärtan och sorgen med människor som måste fly, som skadas och dödas.

Vi vill inte låta krig leda till kyrkostrid. Genom de ekumeniska nätverken fortsätter dialogen både med ryska och ukrainska kyrkor.

När t f generalsekreterare för Kyrkornas världsråd Ioan Sauca den 2 mars skrev ett öppet brev till patriark Kirill är det ett uttryck för vad kyrkorna tillsammans är och kan göra; nämligen föra samtal, tala med varandra och inte om varandra. Ioan Sauca uttrycker att vi hör samman, vi lider med varandra. I brevet, till en av medlemskyrkorna, vädjar han till kyrkans ledare att medla för fred.

Vi är en ekumenisk organisation och vill gestalta den enhet vi har i Kristus.

—  Sofia Camnerin

En av de viktigaste funktionerna för ett ekumeniskt råd är just dialogen. Sveriges kristna råd är kyrkorna tillsammans. Vi är en ekumenisk organisation och vill gestalta den enhet vi har i Kristus. Kyrkornas världsråd är den stora globala ekumeniska organisationen. Den bildades 1948 samtidigt som FN och var liksom FN på många sätt ett svar på andra världskriget.

Vi vill aldrig mer ha krig och ett sätt att motverka det är att stå i dialog med varandra, inte att avsluta relationer.

Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd

Svar direkt:

Fredrik Wenell: Kyrkan har redan splittrats, på ett fruktansvärt sätt

Det finns ingen tvekan om att Sveriges kristna råd vill fred och att deras syfte med att inte utestänga Moskvapatriarkatet i Sverige var ett beslut följt av ett noggrant övervägande. Det är också en viktig poäng att SKR inte vill orsaka kyrkokris. Det pågår redan en splittring i Ortodoxa kyrkan där just Moskvarpatriarkatet sagt upp kommunionen med Konstantinopel.

Men snarare är det så att detta krig, startat av Rysslands president Vladimir Putin och välsignat av rysk-ortodoxa kyrkans patriark, är ett krig där kristna plötsligt befinner sig på olika sidor av skyttegravarna. Kyrkan har redan splittrats, på ett fruktansvärt sätt!

Den rysk-ortodoxa kyrkans ledning har inte bara passivt sett Putin invadera Ukraina utan aktivt motiverat och givit stöd till det. Att överväga att stänga ute från Sveriges kristna råd är följaktligen bara att ge dem rätt i att de redan har fjärmat sig från den världsvida kyrkan. Men det är inte de enda skälen.

Att överväga att stänga ute från Sveriges kristna råd är följaktligen bara att ge dem rätt i att de redan har fjärmat sig från den världsvida kyrkan.

—  Fredrik Wenell

Att på detta sätt markera mot kyrkor som lånar sig till att välsigna krig vore att tydligt ta parti för den svagare parten. Men det är också av stor vikt att Sveriges kristna råd undviker att hamna i en utsatt position där Putins lojala undersåtar ges insyn och till och med inflytande över det ekumeniska samarbetet i vårt land. I krigstider vore det orimligt.

Längre fram, när kriget är slut, kan det vara läge att söka försoning och samtal. Det är också därför ordvalet i ledaren var “stänga ute”, i stället för “utesluta”. Sen vore det ju ett plus om Moskvapatriarkatet själva önskar att delta när kriget är slut.

Fredrik Wenell, ledarskribent tidningen Dagen

Rättelse: I en tidigare version av Fredrik Wenells replik uppgavs att Rysk ortodoxa kyrkan inte betalar medlemsavgiften till SKR. Det är fel. De betalar avgiften.

Fler artiklar för dig