Debatt

”Att utesluta rysk-ortodoxa kyrkan vore att bestraffa en redan utsatt gemenskap”

Slutreplik. I ett upprop mot kriget har över 280 präster i den rysk-ortodoxa kyrkan skrivit under med sina namn. Att utesluta denna kyrka vore att frånsäga oss möjlighet till dialog och gemenskap, skriver Sofia Camnerin, generalsekreterare SKR.

Sveriges kristna råd känner självklart till situationen i och kring världens största ortodoxa kyrka och dess patriarks samröre med regimen i Moskva. Vi vidhåller vårt kraftfulla fördömande av Rysslands invasion och nu fullskaliga krig i Ukraina.

I ett upprop mot kriget har nu över 280 präster i den rysk-ortodoxa kyrkan skrivit under med sina namn. Bland dessa finns även prästerna i rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige. I detta upprop skriver de bland annat “till er som har en direkt möjlighet att avsluta det pågående brödramördande kriget i Ukraina, med ett krav om fred och ett omedelbart stopp för krigshandlingar”.

De poängterar att de respekterar den fred som Gud gett människan och anser att folket i Ukraina självständigt ska få besluta om sin framtid. Inte under hot från automatvapen eller genom påtryckningar från väst eller öst. De uppmanar alla stridande parter att använda sig av dialog, då inget annat alternativ finns till våldet. De avslutar med uppmaningen “Stoppa kriget!”

Ryska ortodoxa kyrkan är inte bara patriarken Kirill och Moskva.

—  Sofia Camnerin, SKR

Är det alla dessa präster och församlingar som Sveriges kristna råd ska utesluta? Ryska ortodoxa kyrkan är inte bara patriarken Kirill och Moskva. De flesta ortodoxa stift och biskopar i Ukraina står exempelvis fortfarande under Moskva. Kyrkans primus, metropoliten Onuphry, har med starka ord fördömt kriget och manat ukrainarna till samling och försvar av sitt hemland.

Kriget har enat ukrainare och ryssar i kyrkorna i Ukraina. Vi hör inte om konflikter inom kyrkorna eller mellan kyrkorna där. Ortodoxa kyrkan tänks nerifrån, inte uppifrån. Den ortodoxa kyrkan konstitueras av sitt gudstjänstfirande. Liturgi betyder “lekfolkets arbete”.

Att utesluta denna kyrka vore att frånsäga oss möjlighet till dialog och gemenskap. Det vore att bestraffa en redan utsatt gemenskap, som själv samlar ryssar och ukrainare, men även svenskar och andra folkgrupper. Dessa som genom bön, gudstjänst och andligt liv vill ge sitt bidrag till friden i människors hjärtan och freden mellan människor och folk.

En uteslutning av den rysk-ortodoxa medlemskyrkan behöver dessutom samtycke från den övriga ortodoxa kyrkofamiljen, vilket den inte självklart skulle få. Det skulle också riskera en ytterligare ökad splittring bland de ortodoxa, som så klart inte är önskvärd från vår sida.

Vad gäller andra anspelningar på ekonomiska förehavanden så fördelar inte Sveriges kristna råd pengar till medlemskyrkorna. Vi är kyrkorna tillsammans i tro och handling och svarar på Jesu förbön om enhet för att världen ska tro. Den enhet vi redan har i Kristus. Det är för oss alla syndare som Jesus har dött och uppstått. Och Gud föddes till den här världen för att ge oss alla liv och rädda oss från döden.

Fler artiklar för dig