Debatt

Martin Modéus förstår ödesfrågorna som är avgörande för kyrkan

Vi behöver en ärkebiskop som i varje situation kan ge mod och inspiration att leva i vardagen och verka i världen, skriver Sven Hillert.

Det finns många goda skäl att förorda Martin Modéus som ärkebiskop. Han är en kandidat som enar många. Han har haft elva stadiga år som biskop i Linköpings stift och kan få upp till nio år som ärkebiskop. Han är mindre intresserad av sin egen roll som biskop eller ärkebiskop och har tydligt fokus på den värld han är satt att tjäna.

Martin Modéus är kunnig inom alla delar av kyrkans grundläggande uppgift. Han har levt och arbetat med uppgiften. Han har läst och skrivit böcker. I allt visar han omsorg om församlingen och alla som bor och vistas där, alltid med barnen i centrum.

Martin Modéus arbetar långsiktigt. Som biskop har han lyssnat in människors erfarenheter och analyserat alla förväntningar tillsammans med andra, innan han formulerat sig kring de sju rörelser som fått prägla hans herdabrev och det gemensamma arbetet i stiftet. Han ger också kloka svar på stående fot när så behövs och är både lättsam och rak i kontakter med medier.

Martin Modéus är en modig biskop som vill föra kyrkan framåt. Han stöder dem som går längst fram och ger andra människor utrymme. Han värnar verkligen mångfald, i Sverige och i världen, i Jesu efterföljd. Och han tror mer på gemenskap än på ordning.

Martin Modéus har en mjuk ledarstil som håller i längden.

—  Sven Hillert

Martin Modéus förstår att världens ödesfrågor också är avgörande för kyrkan. Det blev uppenbart vid hearingen när han tydligare än någon annan lyfte frågor om lokal och global diakoni, om klimat och miljö, om fred och rättvisa. Han gav bilden av att stå bredvid Jesus och se den värld som Jesus ser.

Martin Modéus har en mjuk ledarstil som håller i längden. Han har naturligt ett perspektiv underifrån som är viktigare ju högre upp man kommer i kyrkans hierarki. Han står fast i sitt stöd för de svaga och är stadig när krisen kommer. Kristi kyrka ska värna liv och kärlek, arternas överlevnad och barnens framtid. Kyrkan finns för världens skull, för så älskade Gud världen.

Martin Modéus har en bred erfarenhet av ekumeniskt arbete, inte minst som ersättare för ärkebiskopen i Sveriges kristna råd. Han visade sin styrka som kyrklig ledare när människor flydde till Sverige åren 2014–2015. Allt pekar på att han kommer att vara en mycket god ledare också framöver, som biskop i Linköpings stift, eller ännu bättre – som Sveriges ärkebiskop.

Ingen vet vad framtiden bär med sig. De kriser vi levt med under senare år kommer att följas av andra. Vi behöver en ärkebiskop som i varje situation kan ge mod och inspiration att leva i vardagen och verka i världen. Därför hoppas jag, djupt och innerligt, att vi ska välja Martin Modéus till ärkebiskop i valet den 18 maj och (eventuellt) 8 juni.

Under perioden 13-17/5 kommer Dagen publicera en debattartikel om dagen där en av de fem ärkebiskopskandidaterna lyfts fram.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig