Debatt

Värre kasta bort sitt samvete än sin röst

Våra samveten tillåter oss inte att lägga ner och låta “Jesu minsta” få dödas utan någon som helst politisk protest, skriver Mats Selander. Dagens Frida Park svarar under artikeln.

Efter valet 2018 skrev Dagen på ledarplats att Kristna värdepartiet borde lägga ner. “Att arbeta politiskt för att förbjuda aborter är ett utsiktslöst projekt” skrev den dåvarande ledarskribenten Joakim Hagerius. All politik innehåller målsättningar som man strävar mot, och skulle till synes ouppnåeliga mål räcka som skäl för att “lägga ner” så skulle inga partier existera.

Nu har Ebba Busch gjort det tydligt bortom allt rimligt tvivel att det inte finns någon dold abortkritisk agenda inom KD. Talet om “två skyddsvärda individer” saknar helt betydelse i KD:s faktiska politik. Nu vill man skriva kontrakt om att den ena av dessa skyddsvärda individer kan dödas om den andra så vill. Detta är en “tipping point” och nu är i stället allt tal om att påverka KD i abortkritisk riktning “ett utsiktslöst projekt”.

De som tror på allas oföränderliga människovärde – även de små människors som blir till i moderlivet – har därför bara ett enda parti på sin sida, nämligen Kristna värdepartiet. Borde vi lägga ner? Borde vi tystna och låta “Jesu minsta” få dödas utan någon som helst politisk protest?

Det enkla svaret är att våra samveten inte tillåter något sådant. Att starta ett nytt parti, att bli hånad för sin litenhet (som Dagen inte dragit sig för), att få kristenhetens misstänksamhet riktad mot sig (därför att vi gör något “utsiktslöst”) är förstås ingen lätt sak. Men vi har kommit för att stanna.

I grunden borde alla bibeltroende kristna kunna stå enade: för de oföddas människovärde och för det traditionella äktenskapet.

—  Mats Selander

Man må kalla oss dåraktiga. Man må anklaga oss för att “där står ni med era rena samveten” (som en högt uppsatt KD-politiker en gång anklagade oss för). Men hur tokigt det än må låta kan vi inför Gud inte lägga ner.

Här handlar det inte om “åsikter”. Detta, om något, är en samvetsfråga. Det handlar om människovärdet och cirka 35 000 ofödda barns död, år efter år. Hur skulle vi kunna tystna? Hur skulle vi kunna lägga ner? Hur skulle vi – inför Gud – kunna bli stilla inför en sådan dödens kultur?

Nu blir det allt mer uppenbart att alla vi som sätter vårt kristna samvete högt faktiskt har ett alternativ på valdagen. Vi är helt säkert inte överens om alla tusentals politiska frågeställningar som ett parti måste ta ställning till. Men i grunden borde alla bibeltroende kristna kunna stå enade: För de oföddas människovärde och för det traditionella äktenskapet. Sådana grundläggande kristna värderingar vilar hela vårt samhälle på. Är det några som borde stå upp för dessa värderingar är det vi som menar oss tro på Bibelns Gud.

Hur skulle vi kunna göra något annat? En dag ska vi se Jesus i ögonen och han ska fråga oss vad vi gjort för dessa hans minsta. Svaren på hans fråga skapas nu. Det är långt värre att kasta bort sitt samvete än att kasta bort sin röst. Därför vädjar jag: Välj livet – också på valdagen!

Frida Park, opinionsredaktör

Dagens opinionsredaktör Frida Park svarar:

Först till det vi är överens om. Det behövs fler, både röster och partier, som vågar nyansera den polariserade abortdebatten och synen på abort som en enkel och oproblematisk lösning. Som Dagens dåvarande opinionsredaktör, Joakim Hagerius, skrev 2018: Abortfrågan är viktig och det är nödvändigt med röster som talar för människans värde vid livets början.

Sedan till det Kristna värdepartiet och Dagen inte är överens om. Hagerius skrev helt riktigt att det är ett utsiktslöst projekt att vilja förbjuda abort. Han skrev därtill att det kan finnas bättre arenor att bedriva opinionsbildning på än att starta ett parti.

Därför kan vi aldrig instämma i Kristna värdepartiets dogmatiska och utsiktslösa krav på abortförbud från befruktningen, utan undantag ens för våldtäkt eller incest.

—  Frida Park

Och låt mig tillägga: Dagen står klart och tydligt upp för att det behövs en nollvision för aborter. Vi arbetar outtröttligt för att nå en samhällelig förändring i synen på abort och en nödvändig uppvärdering av det okränkbara människovärdet. Vid en graviditet finns två skyddsvärda individer – kvinnan och fostret.

Därför kan vi aldrig instämma i Kristna värdepartiets dogmatiska och utsiktslösa krav på abortförbud från befruktningen, utan undantag ens för våldtäkt eller incest. Det kommer inte stoppa aborterna, bara göra dem oändligt farligare. Detta inser kristna väljare. Det är därför Kristna värdepartiet aldrig samlar fler än några få röster vart fjärde år.

Frida Park, opinionsredaktör

Fler artiklar för dig