Debatt

Vi behöver vända den utveckling av individualism och kyla som präglar Sverige

I samhället skriks det i dag allt högre efter hårdare tag för att stoppa kriminalitet och skjutningar, men i stället är det mjukare hjärtan som kan rädda vårt land, skriver Ulrica Heidari.

Om jag var statsminister, då skulle jag göra allt som står i min makt för att stoppa och vända den utveckling av individualism och kyla som allt mer präglar Sverige. Sekulariseringen och individualismen har fört människor längre bort från både Gud och människor – tvärtemot Bibelns viktigaste bud om att älska Gud och att älska vår nästa.

Sverige behöver hitta tillbaka till de rötter och den kristna etik som en gång byggde vår demokrati. En etik som ser till varje människas unika värde. Om vi börjar bemöta varandra utifrån varje människas sanna värde kommer många andra samhällsproblem också att lösa sig.

Både barn, vuxna och äldre kommer att få det bättre, och främlingsfientlighet och gängkriminalitet kommer att minska.

Några saker som jag skulle ta itu med är:

  • Att höja biståndet till fattiga länder.
  • Att verka för en human flyktingpolitik med rättssäkra asylprocesser som inte påverkas av vad handläggare och nämndemän har för politisk tillhörighet.
  • Att inga konvertiter ska utvisas till länder som Afghanistan och Iran.
  • Att alla föräldrar under barnets tre första levnadsår ges möjlighet att välja om de vill vara hemma med sina barn eller ha dem på förskola. En generös familjepolitik kommer ge fler trygga barn och mindre trasiga vuxna.
  • Att satsa rejält på Sveriges äldre befolkning. I ett land med åldrande befolkning behöver det satsas ordentligt på denna grupp. Ingen pensionär som har arbetat ett helt liv ska behöva leva på existensminimum. Pensionerna behöver höjas.
  • Se över Sveriges komplicerade byråkrati. Myndigheternas lagar och förordningar behöver en översyn. När mer tid går åt till dokumentation än till att möta dem vi dokumenterar har något gått snett. När förordningar blir viktigare än det som är bäst för individen behövs förändring. De lagar och förordningar som stiftades för att hjälpa medborgarna har vi i dag i stället blivit slavar under. Det behöver förändras.

I samhället skriks det i dag allt högre efter hårdare tag för att stoppa kriminalitet och skjutningar, men i stället är det mjukare hjärtan som kan rädda vårt land. Förebyggande arbete och ett samhälle som värnar om relationer är det som kommer vända trenden.

Om jag var statsminister skulle jag verka för ett hjärtligare och medmänskligare klimat i vårt land.

—  Ulrika Heidari

För ju mer individualistiska vi blir, desto mer ensamma blir vi. I spåren av det växer också den psykiska ohälsan. Som statsminister vill jag bygga mötesplatser mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund där vi åter kan närma oss varandra.

Om jag var statsminister skulle jag verka för ett hjärtligare och medmänskligare klimat i vårt land. Ett land som är generöst och ser till dem som har det svårast. Ett land där vi pratar om vi i stället för jag, och om oss i stället för vi och dom. Ett land som styrs med varje människas unika värde framför ögonen.

Så vill jag bygga ett gott land!

Under tiden fram till valet kommer Dagen publicera ett antal texter på temat ‘Om jag var statsminister, då skulle jag ...’ där olika skribenter delar personligt vad de skulle sätta fokus på för frågor om de fick bestämma fritt.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig