Debatt

Utbredd tystnad om flera eskatologiska läror

Det har skapats ett tomrum och en lucka i förståelsen kring läror som ges stort utrymme i Bibelns texter, skriver Holger Nilsson.

I Dagen den 30 september konstateras i en stort uppslagen artikel att det numera råder tystnad i frikyrkorna om Bibelns tusenåriga fridsrike. Det är inte bara på detta område som det råder tystnad när det gäller de eskatologiska tingen. Det är över lag en allmän nedtoning och utebliven undervisning på detta område.

En stor förändring har alltså skett och utöver att förkunnelsen om tusenårsriket har tystnat har också budskapet om de troendes uppryckande till himlen tystnat. Vidare kan nämnas att det knappt finns någon förkunnelse om den tidsperiod som är beskriven i Uppenbarelseboken och som brukar benämnas vedermödan.

Utöver dessa tre områden kan man också se ett ifrågasättande av helvetet – tron på och förkunnelsen om detta verkar mer eller mindre ha försvunnit i frikyrkorna.

Det är alltså på område efter område som en stor förändring skett på senare tid vilket återspeglas i den tystnad som nu råder. En klar nedmontering av de eskatologiska lärorna har skett, en efter en. Detta gör att det har skapats ett tomrum och en lucka i förståelsen kring läror som ges stort utrymme i Bibeln. Detta är djupt olyckligt och en förändring behöver komma till stånd.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar