Debatt

Regeringens löftesbrott riskerar att tysta de mest utsattas röster

Vad hände med regeringens tal om att biståndet via civilsamhället skulle öka? Tvärtom väljer regeringen Kristersson att skära ned trots att den extrema fattigdomen breder ut sig och allt fler barn och vuxna lever i utsatthet. Vi vill ha svar från regeringen varför de går emot sina egna löften, skriver Daniel Alm och Niclas Lindgren, med flera.

I början av januari var nobelpristagaren och pingstpastorn doktor Denis Mukwege på besök i Sverige. Hans budskap var tydligt till alla han mötte – pastorer, företagsledare, företrädare för Sida, UD och Sveriges regering: kyrkan är en helt avgörande samhällsaktör i DR Kongo. Detta både när det kommer till grundläggande samhällsservice men också i insatser för att stärka freden och demokratin, som inför det stundande valet i december. Han menar att kyrkorna är de som har nätverk och förtroende från folket att kunna förbereda och övervaka valet. Mukwege vädjade därför till svenska beslutsfattare om stöd till detta arbete.

Som svensk pingströrelse har vi engagerat oss för de mest utsatta i över 100 år, i Sverige och runt om i världen. Tillsammans med andra kyrko- och folkrörelser bär vi en rik historia av att ha bidragit till vår egen demokratis framväxt, liksom jämställdhet, engagemang och mobilisering. Den globala pingstkarismatiska kyrkorörelsen beräknas i dag ha omkring 650 miljoner medlemmar.

Allt fler forskare lyfter nu fram att dessa kyrkor spelar en central roll i många samhällsprocesser, inte minst genom förmågan kyrkan har att inifrån utmana och bearbeta destruktiva kulturella normer som hämmar utveckling.

Beslutet visar på en bristande förståelse för hur modernt bistånd ser ut.

—  Daniel Alm, Niclas Lindgren, med flera

Vår samarbetskyrka i Burundi bidrar konkret till att arbeta för fred i ett oroligt land. Kyrkan lyckas medla i lokala konflikter där staten och andra aktörer går bet. Genom sitt sociala arbete betjänar vår samarbetskyrka en tredjedel av landets 12 miljoner invånare med exempelvis skolgång och hälsovård. Även i länder som Kenya, Etiopien och Sydsudan spelar kyrkorna en avgörande roll för att bygga tillit och fred i lokala konflikter. Detta är viktigt i en tid när FN:s utvecklingsprogram, UNDP, i sin senaste rapport om mänsklig utveckling säger att bristen på tillit människor emellan är rekordhög och att sex av sju människor världen över upplever en ökad osäkerhet.

Det är tydligt att våra samarbetskyrkor påverkar samhället. Människors gudstro bidrar till mobilisering och framtidstro, vilket i sin tur leder till engagemang och entreprenörskap. Dessutom är kyrkans insatser kostnadseffektiva, bland annat till följd av en stark kultur av volontärskap och ideellt arbete.

Trots att nästan var tionde människa nu lever i extrem fattigdom väljer vår regering att dra ner på biståndet. Vi har kritiserat detta, liksom beslutet att biståndet ska gynna svenska intressen genom att uppnå migrationspolitiska mål och bidra i svensk export.

Samtidigt som regeringen aviserade ändrad biståndspolitik gav man indikationer om att öka stödet till civilsamhället, som bland annat gick att läsa i Bana för bistånd, slutet av regeringsunderlaget i samband med Tidöavtalet. Här utlovades att andelen bistånd som kanaliseras via civilsamhället skulle öka. Vi uppskattar de politiska krafter som vill stå upp för ett generöst och effektivt bistånd och som ser civilsamhällets viktiga roll, just för att vi varje dag ser den starka kraft som bland annat kyrkorna bär i att förändra sina samhällen.

Mot denna bakgrund var det en stor besvikelse när regleringsbrevet till Sida presenterades. Här framgår att anslaget till civilsamhället minskar med tio procent och att det så kallade Informations- och kommunikationsanslaget sänks från 155 miljoner till 20 miljoner kronor redan i år, ett klart svek mot tidigare löften.

Informations- och kommunikationsanslaget är en del av biståndet som skapar möjligheter för civilsamhället att granska våra makthavare, öka kunskap om situationen i världen och bidra till engagemang och mobilisering. Exemplen på hur civilsamhällets kommunikationsarbete gör skillnad är många, vilket bland annat ForumCiv lyft.

Dessa beslut är obegripliga i en tid när behoven i världen ökar. Aldrig har det väl varit tydligare hur världen och dess utmaningar binder ihop oss som mänsklighet, oavsett om man talar om klimatkrisen, hur kriget i Ukraina slår mot världens matpriser, eller migrationen och flyktingströmmarna.

Här är civilsamhällets olika nätverk och aktörer avgörande. Att i detta läge minska stödet till strategiskt viktiga och effektiva kyrkorörelser, andra trosbaserade nätverk liksom civilsamhället i övrigt, måste därför kraftfullt ifrågasättas. Nedskärningarna gör det dessutom svårare för oss att vidareförmedla erfarenheter från våra samarbetspartner in den allmänna debatten, vilket försvårar för världens mest utsatta att själva komma till tals. Deras röster riskerar att tystna.

Beslutet visar på en bristande förståelse för hur modernt bistånd ser ut. Rösterna från människor i utsatthet och fattigdom måste få höras, både för ett klokt beslutsfattande i Sverige men också för att skapa engagemang och mobilisering.

Vi vill ha svar från regeringen varför den väljer att inte uppfylla sina löften om stödet till civilsamhället. Vi vädjar också till regeringen att se över tagna beslut och att via en tät dialog ta del av erfarenheten, kompetensen och kapaciteten i civilsamhället. Detta behövs kanske mer än någonsin, i en tid av snabbt växande behov.

Daniel Alm, föreståndare Pingst – fria församlingar i samverkan.

Niclas Lindgren, direktor PMU

Kristin Flodström, policyrådgivare PMU

För Pingst internationella styrgrupp:

Mikael Samuelson, ordförande i internationella styrgruppen

Agneta Kuhlin, missionssekreterare, Smyrna, Göteborg

Niclas Strindell, föreståndare för Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd

Beatrice Bergroth, missionsansvarig pastor, Pingstkyrkan Jönköping

Rauli Lehtonen, sekreterare för Världspingströrelsens Religionsfrihetskommitté (PCRL)

Niclas Collén, verksamhetsledare IBRA

Lena Tellebo, pastor Filadelfiaförsamlingen Stockholm

Jacob Ventlinger, föreståndare Filadelfia Södra Öland

EvaMaj Edin, lärare och Missionsrådsordförande i Skellefteå Pingstförsamling

Samuel Bälter ordförande Pingstförsamlingen Helsingborg

Gunnar Swahn, vice ordförande i internationella styrgruppen Pingst

Miriam Börjesson, koordinator för Tchad och Niger, IBRA

Marcus Sönnerbrandt, föreståndare Pingstkyrkan Linköping

Andreas Svedman, missionsinspiratör Pingst

Karin Stenzelius, med dr, sjuksköterska

Paul Waern, International Director ICBI

Fler artiklar för dig