Debatt

Antalet kristna i Mellanöstern fler än någonsin - men andelen krymper

Faktum är att det i dag finns fler kristna i Mellanöstern än kanske någonsin tidigare, i varje fall i modern tid, skriver Svante Lundgren.

I många sammanhang har det blivit en sanning att antalet kristna i Mellanöstern ständigt minskar och att det kanske snart inte finns några kristna kvar alls i regionen. Nu senast – men han är verkligen inte den första och sannolikt inte den sista – påstod Jakob E:son Söderbaum i Dagen (21/3) att antalet kristna i Mellanöstern ”har minskat med runt 90 procent sedan 1950-talet”. Det är inte sant. Det är i själva verket en enorm överdrift.

Faktum är att det i dag finns fler kristna i Mellanöstern än kanske någonsin tidigare, i varje fall i modern tid.

Låt oss ta två viktiga länder som exempel, Egypten och Libanon. Egypten är det land som har det största antalet kristna och Libanon det land som har den högsta andelen kristna i regionen. I Egypten fanns det 1910 omkring 2,3 miljoner kristna. I dag finns det omkring 8 miljoner.

I Libanon är samma siffror 400 000 år 1910 och 1,5 miljoner i dag. De kristna är inte bara fler i dag; de är mångfalt fler nu än för hundra år sedan. (Källan till dessa siffror är en artikel av Gino A. Zurlo och Todd M. Johnson i Harvard Journal of Middle Eastern Politics and Policy 2014. Att beräkna antalet kristna i Mellanöstern är svårt, men dessa författare hör till de främsta kännarna på området.)

Dock är läget alarmerande i de länder som drabbats av folkmord, krig och samhällelig kollaps, det vill säga Irak och Syrien.

—  Svante Lundgren

Varifrån kommer då uppfattningen att de kristna är nära att försvinna i Mellanöstern? Dels från personer som av olika orsaker agerar som alarmister, dels från ett annat viktigt faktum: Antalet kristna har ökat kraftigt, men samtidigt har andelen kristna minskat.

För de två länder som jag nämnt som exempel är utvecklingen följande: För hundra år sedan var de kristna i Libanon över 70 procent av befolkningen, i dag omkring 30 procent. En liknande nedgång har skett i Egypten, från nästan 20 procent till knappt 10 procent av befolkningen.

Utvecklingen är liknande för de flesta länder i Mellanöstern: Antalet kristna har ökat men deras andel av befolkningen har minskat. Det gör naturligtvis att deras ställning i dessa länder har försvagats. Men det betyder inte att deras antal har minskat eller att de löper risk att snart försvinna helt. Dock är läget alarmerande i de länder som drabbats av folkmord, krig och samhällelig kollaps, det vill säga Irak och Syrien.

Men i Mellanöstern som helhet är situationen alltså betydligt ljusare.

Fler artiklar för dig