Debatt

Varför bjuda in en extremist till riksdagen?

Är det verkligen rimligt att ge en plattform till en person som under lång tid aktivt gett stöd till illegala bosättningar och extremister i Israel? skriver Bo Forsberg, Kjell Jonasson, Inger Jonasson och Sune Fahlgren.

I tidningen Dagen läser vi att den kristdemokratiska riksdagsledamoten Mikael Oscarsson åter igen har bjudit in Itamar Marcus till Sveriges riksdag - en person som under lång tid inte bara aktivt samlat in pengar till olagliga israeliska bosättningar utan även gett stöd till våldsamma och extrema judiska organisationer.

Enligt Dagens artikel “skrattar” Itamar Marcus bort kritiken som riktats mot honom och avfärdar med att man “skjuter på budbäraren för att skymma hans budskap”. Hans budskap är att den palestinska myndigheten bidrar till våld och extremism. Även om det säkert finns sådana exempel så generaliserar Marcus till den grad att han är svår att uppfatta som trovärdig.

Debatten kring Israel–Palestina utgår ofta från att ta ställning för ena eller andra sidan. Det är olyckligt. Om man utgår från mänskliga rättigheter och folkrätt finns det all anledning att kritisera den palestinska regeringen. Även om den i dag har allt mer begränsad makt i delar av Västbanken (”full kontroll” av cirka 18 procent av Västbankens yta) har regeringen blivit alltmer repressiv i sin karaktär där val inte har hållits sedan 2006.

Mikael Oscarsson - är det inte mer rimligt att lyssna och ge röst till dessa palestinska kristna än att ge en plattform till en person som under lång tid aktivt gett stöd till illegala bosättningar och extremister?

—  Bo Forsberg, Kjell Jonasson, Inger Jonasson och Sune Fahlgren

Itamar Marcus grundande organisationen Central Fund of Israel (CFI) 1979 och var organisationens vice ordförande mellan 1999 och 2008. CFI är den största organisationen i USA som samlar in pengar till judiska bosättningar på ockuperad mark. Drömmen från Osloavtalet om en självständig sammanhängande och ekonomiskt oberoende stat har smulats sönder genom precis det slags verksamhet som Marcus verkat för i många år.

I dag bor 726 427 bosättare på Västbanken och i ockuperade östra Jerusalem. En färsk EU-rapport konstaterar att bosättningar, rivningar, tvångsförflyttningar av civila och konfiskering av privata hem är “brott mot folkrätten”. Över 28 000 människor har påverkats av rivningarna bara under 2022. Barn som förlorat sina hem, brunnar som förstörts och skolor som rivits. Ett brutalt våld som bara fördjupar konflikten.

EU-rapporten konstaterar även ett kraftigt växande bosättarvåld under 2022. 58 procents ökning jämfört med 2021 och en ökning med 123 procent jämfört med 2020.

Itamar Marcus menar i Dagen att “den palestinska myndigheten har rätt att på en politisk nivå motarbeta bosättningar utifrån vad man kommit överens om i Osloavtalet”. Precis den argumentation som israeliska extremister använder. Ockupation och folkrätt existerar inte.

EU, FN:s säkerhetsråd och Sveriges riksdag anser att det är en ockupation – oavsett Osloavtalet. Folkrätten stipulerar att det är omvärldens ansvar att bevaka att brott mot krigets lagar inte sker.

Den organisation som Itamar Marcus grundade och ledde i nästan tio år har inte bara samlat in pengar till bosättarorganisationer, något som judiska rabbiner och organisationer i USA protesterat mot då det skadar Israel och bidrar till våld. Det handlar enligt judiska organisationer i USA och enligt israeliska medier bland annat också om stöd till:

– Lehava, en organisation som är del av Kahanisterna. Under deras våldsamma marscher ropas slagord som “död åt araberna”.

– Ateret Cohanim, en organisation som har som mål att bygga bosättningar inne i östra ockuperade delen av Jerusalem och stadsdelen Silvan.

– Honenu, som ger finansiellt stöd till judiska extremister som blivit anklagade eller är dömda för våldsamma attacker inklusive mord på palestinier och mot israeliska liberaler. Honenu gav även stöd till Yygal Amir som mördade Rabin. Stödet till Honenu från CFI uppmärksammades av israeliska medier efter kritik från israeliska och judiska organisationer. Central Fund of Israel uppger på senare år att man inte längre ger stöd till denna organisation.

– Od Yosef Chai Yeshiva, en extremistisk religiös skola i bosättningen Yitzar som är ett center för bosättarvåld i området.

Mikael Oscarssons inbjudna gäst uttalar sig också om palestinska kristnas situation på ett nedsättande och generaliserande sätt. Detta i en tid då kristna kyrkor i Palestina utsätts för en våg av våld av just dessa extremistiska grupper som Itamar Marcus gett stöd till.

Palestinska kristna vädjar om stöd och internationellt beskydd mot den våg av våld som de just nu utsätts för av extremister varje dag.

Mikael Oscarsson – är det inte mer rimligt att lyssna och ge röst till dessa palestinska kristna än att ge en plattform till en person som under lång tid aktivt gett stöd till illegala bosättningar och extremister?

Fler artiklar för dig