Debatt

Släpp ut Jesus så att världen får se honom!

Bli inte lika passiva som stillasittande kråkor i kyrkan, skriver Tommy Nilsson.

Väckelsen börjar på insidan av oss. Strömmar av levande vatten ska flyta fram. När lärjungarna blev fyllda av den helige Ande på pingstdagen och Petrus predikade kom 3000 människor till tro, vände om och blev döpta och lades till församlingen. Djävulen vill kväva elden och livet i oss och församlingen så vi blir lika passiva som stillasittande kråkor i kyrkan (ursäkta uttrycket).

Men Jesus sa “Jag har kommit för att ge liv och övernog”. Paulus sa “Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig”.

Det är dags att gå ut med Jesu närvaro i våra liv, fyllda med den helige Ande och uppfylla missionsbefallningen. Vi troende har alla Jesus på insidan – vi måste bara släppa ut honom så världen får se honom. Jesus går omkring i vår stad, i vårt land och bland våra bekanta och grannar och han vill fylla ladorna. I Jesaja 43:19 säger Gud: ”Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.”

Fler artiklar för dig