Debatt

Hitta en väg bort från dagens ekonomiska tillväxthysteri

Finns det frön för en gräsrotsrörelse inom kristna kyrkor och församlingar som skulle kunna innebära en helt ny väckelserörelse som värnar Guds skapelse? skriver Göran Lund.

Den 27 september tog Europadomstolen upp en stämning från sex portugisiska ungdomar mot Sverige och 31 andra europeiska stater för att inte göra tillräckligt för att förhindra klimatförändringarna. Ungdomarna i åldern 11 till 24 år menar att klimatförändringarna redan i dag har effekt på deras fysiska och mentala hälsa. Deras vardagsliv påverkas av bränder, extremvärme och översvämningar.

Det är en skam att den västerländska livsstilen som har sin grund i kristen tradition i dag utgör det största hotet mot kommande generationers livsvillkor. Detta samtidigt som Västerlandets värderingar ofta påstås vara överlägsna såväl andra kulturer som religioner.

Kan kristendomen visa på en väg bort från dagens ekonomiska tillväxthysteri som varit förödande för klimat och miljö, och peka på en väg med tillväxt av naturlig rikedom som gör Guds skapelse beboelig även för kommande generationer?

Finns det frön för en gräsrotsrörelse inom kristna kyrkor och församlingar som skulle kunna innebära en helt ny väckelserörelse som värnar Guds skapelse? Det kanske kan väcka även kristna politiker? Då kan det åtminstone från det hållet bli slut på det okristliga argumentet att Sverige som ett litet land inte kan gå före på den smala, rätta men svåra vägen.

Det finns domare som är både hårdare och rättvisare än Europadomstolen. Vad svarar vi när vi står inför den slutliga domen? Hur använde vi vårt förvaltarskap över skapelsen?

Fler artiklar för dig