Debatt

Mycket ogenomtänkt att öppna för medlemskap på ekumenisk grund

Jag vill värna församlingens nuvarande praxis som bygger på Nya testamentets entydiga lära om troendedopet, skriver Erling Medefjord.

Fler artiklar för dig