Debatt

Stadsteatern: Vår tillgänglighet behöver jämt utvecklas - vi är bara en bit på väg

FUNKTIONSRÄTT. Genom konsten kan vi reflektera och agera, även som kulturinstitution, skriver Malin Dahlberg, vd för Stadsteatern, i en replik.

I en debattartikel delar Patrik Forslin sin upplevelse av besöket på Kulturhuset Stadsteatern och föreställningen Vipeholm -tiden före framtiden. Jag vill rikta ett tack till honom, då hans artikel hjälper oss att arbeta vidare i dessa frågor.

Vi arbetar kontinuerligt med att göra vår verksamhet tillgänglig för alla och har kommit en bit på vägen. Samtliga lokaler i Kulturhuset Stadsteatern är i dag tillgänglighetsanpassade och hiss finns mellan alla våningsplan. Det går att komma in med rullstol till alla våra scener. Ledsagare till besökare med funktionsvariation medföljer alltid gratis.

Det finns rullstolsplatser i alla salonger men antalet och placeringen begränsas i de salonger där vi har fasta gradänger, vilket Klarascenen där föreställningen Vipeholm – tiden före framtiden spelades, har. På Klarascenen finns det två rullstolsplatser på parkett per föreställning och på exempelvis Stora scenen finns det fyra rullstolsplatser.

Grundläggande är att vi aldrig kan luta oss tillbaka och vara nöjda.

—  Malin Dahlberg

Vi har ett textningssystem som möjliggör att hörselskadade och döva kan ta del av våra föreställningar samt två olika system för hörselhjälpmedel. En gång per säsong anordnar vi syntolkade föreställningar i samarbete med Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland. Varje år görs flera åtgärder i den fysiska miljön, allt från lutningen på ramper till kontrastmarkering på glasytor.

Grundläggande är att vi aldrig kan luta oss tillbaka och vara nöjda, tillgänglighetsarbetet är något som hela tiden behöver utvecklas vidare, målet ligger alltid framför oss.

En annan del av arbetet är det som inte är den fysiska tillgängligheten. Vi har exempelvis påbörjat arbetet med att ta fram bildstödmaterial till våra program, där Vipeholm – tiden före framtiden var den första föreställningen som detta gjordes för. Fördjupningstexter för webben togs fram i nära samarbete med FUB.

En viktig del för tillgängligheten är också att ha råd att gå på teatern. Vi har nyligen gjort om vårt biljettsystem så att personer som får sjukersättning eller handikappersättning från Försäkringskassan också får 50 procents rabatt på alla våra evenemang.

Det är ett stort och viktigt arbete som pågår men vi har bara kommit en kort bit på vägen. Konst ska väcka tankar och rikta blicken mot oss själva. Genom konsten kan vi reflektera och agera, även som kulturinstitution. Så tack Patrik Forslin för dina synpunkter, vi tar med oss dem i vårt fortsatta arbete.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar