Debatt

Vilket Palestina är det man vill befria?

ISRAEL-PALESTINA. Palestinska administrationen och Hamas hävdar inte ett Palestina efter 1967 års gränser. För båda dessa grupper är fortfarande hela landområdet där Israel, Gaza och Västbanken ligger Palestina, skriver Anders Sjöberg.

De som stöder Palestina utgår ofta från att en tvåstatslösning är utgångspunkt och mål, att det är det som eftersträvas. Men den palestinska administrationen på Västbanken, som styrs av Fatah, och terrororganisationen Hamas som styr på Gaza, har en annan uppfattning. För båda dessa grupper är fortfarande hela landområdet där Israel, Gaza och Västbanken ligger, Palestina.

Det syns på vilken karta som helst från den palestinska sidan – den palestinska flaggan finns över hela området. Alltså: Israels land finns över huvud taget inte. Inga judar finns i deras Palestina.

En fråga som bör ställas är därför vilket palestinskt land och nation som den socialdemokratiska regeringen erkände 2014? Ett Palestina som finns i Socialdemokraternas eget önsketänkande och definition, eller ett Palestina som de själva har definierat?

En nation har gränser. Vilka gränser har Sverige erkänt vad gäller Palestina? Det heter ofta i förslag till fredslösningar att uppdelningen i två nationer ska ske ”enligt 1967 års gränser”.

Palestinska administrationen och Hamas hävdar alltså inte ett Palestina efter 1967 års gränser. Palestina är för dem fortfarande hela landområdet. Deras handlingsmönster gör det tydligt. Familjen till en terrorist som dött i sitt uppdrag i Israel får ”lön” under familjens fortsatta liv.

Skolor, gator och torg uppkallas även efter dessa terrorister. Flera nationer har dragit in sitt bistånd till Palestina när detta uppdagats, Belgien är ett exempel. Därför är det berömvärt av Sveriges nuvarande regeringen att noggrant börja granska hur våra svenska skattemedel används till bistånd i Palestina.

I och med händelserna den 7 oktober har Hamas visat med total tydlighet att man inte vill leva i en stat som är granne med Israel. Man vill att Israel ska upphöra att finnas på jordens karta.

Fler artiklar för dig