Debatt

Egeninsatsen säger inte nödvändigtvis något om kvaliteten i biståndet

BISTÅND. Nu ser vi fram emot att se hur regeringen fyller löftet om en satsning på det civila samhället med innehåll, skriver företrädare för fem kristna biståndsorganisationer i en slutreplik.

Vi vill tacka Gudrun Brunegård och KD för svaretvår debattartikel. Vi upplever att regeringen har lyssnat på civilsamhället och vi är glada för att regeringen även i strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med det civila samhället, CSO-strategin, är tydlig med att målet för biståndet, att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck, ligger fast.

Vi är också glada över att det civila samhällets organisationer ses som oumbärliga i arbetet att uppnå detta mål. Nu ser vi fram emot en nära dialog med regeringen i den fortsatta processen av arbetet med strategin. Dialogen blir ännu viktigare nu när strategin endast är ettårig. Det är viktigt att skapa förutsättningar för ett långsiktigt förändringsarbete om världens fattigdom ska kunna knäckas.

Den aviserade höjningen av egeninsatsen blir utmanande för flera organisationer, där välfungerande samarbeten kan tvingas lägga ned.

—  Debattörerna

Vi förstår att en ettårig strategi hänger ihop med en översyn. Och planerna på att se över systemet med strategiska partnerorganisationer är rimliga. Vi är alla måna om att göra så mycket som möjligt för de mest utsatta i världen.

Det nuvarande systemet har i flera utvärderingar visat sig vara effektivt för att nå en mångfald av aktörer i samarbetsländerna, eftersom de svenska organisationerna representerar just denna mångfald (kyrkor, barnrättsorganisationer, FN-förbund, miljörörelsen, fackliga organisationer, kooperationen, Röda korset med flera). Men det är självklart välkommet att Sida ger möjlighet för fler organisationer att ansöka om att bli partner.

Vi strävar alla efter ett starkt engagemang för vårt arbete, och i detta ingår såväl volontärarbete som egen insamling och annan finansiering. Egeninsatsen säger dock inte nödvändigtvis något om kvaliteten i biståndet. Därför är det viktigt att notera att den aviserade höjningen av egeninsatsen blir utmanande för flera organisationer, där välfungerande samarbeten kan tvingas lägga ned. Det är en viktig styrka hos CSO-strategin att ge möjlighet till en mångfald av organisationer att verka.

Effektiva förändringsprocesser är lokalt förankrade och tillåts ta tid. Kyrkornas och svenska civilsamhällesorganisationers räckvidd och stöd är ett effektivt sätt att stödja det lokala civilsamhället i länder där utvecklingen går åt fel håll. För oss är det självklart att fortsätta att arbeta där vi ser att behoven är stora och där vi har långsiktiga och viktiga engagemang. Vi ser inte att statliga prioriteringar ska styra det arbetet, men vi samverkar gärna med regeringen så långt det är möjligt.

Våra samarbetspartner ger ofta uttryck för att partnerskapet med svenska organisationer är viktigt för dem och har ett mervärde, eftersom det skapar utrymme för erfarenhetsutbyten, kapacitetsbyggande, internationellt, regionalt och nationellt påverkansarbete samt kunskapsfördjupning om gemensamma utmaningar, till exempel inom jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Nu ser vi fram emot att se hur regeringen fyller löftet om en satsning på det civila samhället med innehåll. Vi ser också fram emot att fortsätta samarbeta framåt i nära dialog för de gemensamma mål vi har. För de utsattas och de förtrycktas skull.

Fler artiklar för dig