Debatt

Fel väg att förbjuda förnekelse av Förintelsen

POLITIK. Om vi verkligen vill få folk att sluta förneka Förintelsen behöver vi faktiskt våga möta dem som förnekar den med fakta, skriver Filip Horgby.

Regeringen har som mål att göra det straffbart att förneka Förintelsen, vilket Dagen skrev om på nyhetsplats häromdagen. Syftet är att stävja antisemitism och att värna grundläggande värden som utgör fundament för vår demokrati, enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M). Den strävan är beundransvärd, men vilka grundläggande värden är det han vill värna? Åsiktsfriheten och yttrandefriheten?

För mig är det oklart om den sittande regeringen försöker vinna några billiga politiska poäng genom detta eller om de faktiskt tror på att ett olagligförklarande skulle fungera. Det är redan förbjudet att förneka eller förminska Förintelsen i flertalet länder i västvärlden, några exempel på det är Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Österrike, Polen och Ryssland. Trots att förintelseförnekelse är olagligt kämpar nämnda länder ändå med antisemitism, och problemet verkar öka.

Trots att förintelseförnekelse är olagligt kämpar nämnda länder ändå med antisemitism, och problemet verkar öka.

—  Filip Horgby

Att förbjuda en åsikt, eller ens möjligheten att ifrågasätta rådande konsensus, funkar väldigt sällan. Risken är att det i tider av konspirationer och alternativa sanningar blir kontraproduktivt, som Dagens ledarskribent Frida Park skrev 19 mars.

För de personer som förnekar Förintelsen tror jag förbudet endast kommer signalera att deras motståndare inte kan motbevisa deras argument, utan i stället behöver tysta förnekarna genom hot om repressalier – som fängelse. Ett förbud “bevisar” alltså att de har rätt.

Jag talar som många av dem tänker, då jag känner några som rätt ut förnekar Förintelsen, eller som tvivlar på vissa punkter av den allmänna uppfattningen kring Förintelsen. Antisemitism beror också på fler saker än förnekelse av Förintelsen.

En annan möjlig följd av ett olagligförklarande av förnekelse av Förintelsen är att en sådan lag kan öppna en dörr till att olagligförklara även andra åsikter eller påståenden. Vilken politiker som helst kan utan någon större ansträngning “bevisa” att en viss åsikt eller ståndpunkt är farlig mot en viss grupp av människor eller mot demokratin.

Diskussionen kring att tvångsvaccinera alla mot Covid-19 är ett exempel, då detta var för samhällets bästa och skulle rädda människoliv. Personligen har jag hört en del argumentera för att alla som förnekar klimatkatastrofen bör antingen sättas i fängelse eller hamna i någon form av omskolningsläger (ja, jag har hört det förslaget).

Om vi verkligen vill få folk att sluta förneka Förintelsen behöver vi faktiskt våga möta dem som förnekar den med fakta. Vi behöver lyssna till deras argument och förstå varför de tror på dem, för att sedan kunna bemöta och motbevisa dem.

Vill vi stoppa antisemitismen från att frodas bör vi även där försöka förstå vad de grundar sina åsikter på, för att motbevisa dem med bättre argument. Sanningen kan stå för sig själv, vi behöver inte avveckla viktiga demokratiska rättigheter för att skydda den.

Fler artiklar för dig