Debatt

Religionsfrihet i MENA-regionen nytt prioriterat mål för regeringen

RELIGIONSFRIHET. Det är vår skyldighet att göra allt som står i vår makt för att garantera att en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna kan åtnjutas, skriver Yusuf Aydin och Gudrun Brunegård, KD.

Religionsfriheten är fortsatt under attack runtom i världen. I dag uppskattas att omkring 4,9 miljarder människor i 61 länder får sin mänskliga rättighet, att fritt utöva sin tro, inskränkt. Detta visar en rapport om religionsfrihet i världen 2023, skriven av Aid to the Church in Need.

I december stod det klart att villkor om religionsfrihet blivit en framträdande del av regeringens biståndspolitiska reformagenda. Detta var en avgörande fråga för oss kristdemokrater och något vi också kämpade för ända in i kaklet.

Reformagendan bör dock bara ses som det första steget och den behöver naturligtvis implementeras för att få bäring på biståndets genomförande. Nu följer vi upp detta genom att religionsfrihet och skydd av religiösa minoriteter blir en specifikt prioriterad fråga i regeringens nya biståndsstrategi för Mellanöstern- och Nordafrika (MENA).

Konkret innebär detta att Sverige i högre utsträckning ska knyta handelsavtal till villkor om efterföljelse av religionsfrihet.

—  Yusuf Aydin och Gudrun Brunegård, KD

Sverige, med ett omfattande utvecklingssamarbete och som en stark internationell röst för mänskliga rättigheter, har en viktig roll att spela för religionsfriheten, och detta kan omsättas på flera olika sätt.

Först och främst utövar den svenska regeringen diplomatiska påtryckningar mot berörda länder för att religionsfriheten ska respekteras och för att religionsförföljelse ska upphöra. Konkret innebär detta att Sverige i högre utsträckning ska knyta handelsavtal till villkor om efterföljelse av religionsfrihet.

Situationen för religiösa minoriteter i MENA-regionen är ytterst allvarlig. Religiöst motiverade konflikter förekommer på många håll och såväl kristna som hinduer, judar och troende inom vissa muslimska riktningar är drabbade av förföljelse.

Förföljelsen av kristna minoriteter är särskilt påfallande. Kristna bedöms vara världens mest förföljda religiösa grupp. Hela 365 miljoner kristna världen över är utsatta för någon form av religiöst förtryck, och enligt Open Doors senaste rapport dödades 4 998 kristna under det gångna året bara på grund av sin tro.

I Mellanöstern riskerar den kristna befolkningen rent av att successivt utplånas om inget görs för att garantera deras säkerhet. Förtrycket tar sig även en etnoreligiös karaktär, och grundläggande mänskliga och medborgerliga rättigheter inskränks alltmer för minoriteter som syrianer, assyrier och kaldéer.

Det är mot denna bakgrund som Kristdemokraterna är stolta över att regeringen nu inriktar biståndet på att minska utsattheten för kristna och andra religiösa minoriteter i regionen. Till skillnad från den S-ledda tidigare regeringen prioriterar vi satsningar på denna problematik och lägger till ett nytt prioriterat mål för svenskt bistånd till regionen: ”Ökad religionsfrihet, inklusive rätten till frihet från religion, och skydd av religiösa minoriteters rättigheter.”

Förtryck och förföljelse är lika illa oavsett var någonstans det visar sitt fula tryne, och lika självklart är det därmed att det överallt också måste bekämpas. MENA-strategin bör ses som ett av många verktyg, i vilka regeringen aviserat avsikten att slå vakt om religionsfriheten världen över.

Vi kan också konstatera att en sådan strategi ligger helt rätt i tiden utifrån att utvecklingen i regionen på många sätt går åt fel håll. Kyrkor och synagogor attackeras i dag kontinuerligt och från flera länder i MENA kommer ständiga rapporter om diskriminering och direkt våld. Utifrån denna mörka realitet är det vår skyldighet som ett fritt och demokratiskt land att göra allt som står i vår makt för att garantera att en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna kan åtnjutas, också av dem som lever i Mellanöstern och Nordafrika. Det är ytterst vår skyldighet som solidariska medmänniskor.

När regeringens biståndspolitiska reformagenda presenterades hade Kristdemokraterna varit drivande i att inkludera skrivningar som slår vakt om religionsfriheten. Nu följer vi upp detta genom lika tydliga skrivningar i biståndsstrategin för MENA. Ett bevis på att det gör reell skillnad, i policy såväl som i verksamhet och ytterst i utsatta människors liv, när Kristdemokraterna är med och formar svensk politik.

Fler artiklar för dig