Debatt

Vi hoppas att både kungen och kristenheten kommer gilla NT 2026

BIBELÖVERSÄTTNING. Det är nu hög tid för svensk kristenhet att börja processa hur man kommer ställa sig till en ny översättning av Nya testamentet, skriver Anders Göranzon och Olof Brandt.

Under hösten 2026 kommer Sverige att få en ny översättning av Nya testamentet på svenska – NT 2026. Svenska Bibelsällskapet står bakom arbetet. Men hur ska NT 2026 tas emot? Hur ska översättningen användas i förhållande till andra utgåvor av Bibeln? Det är frågor som måste förankras i varje samfund, varje kyrka och till sist hos varje enskild bibelläsare. Det är en process som bör starta redan nu.

“På uppdrag av kyrkor och samfund i Sverige ...”. Så börjar stiftsprost Boel Hössjer Sundman i Stockholms stift (Svenska kyrkan) sin artikel i nummer två av Svensk kyrkotidning där hon skriver om översättningen av Nya testamentet till svenska.

Hennes inledning bekräftar vilka som står bakom Svenska Bibelsällskapet i översättningsarbetet av NT 2026. Det är Sveriges kyrkor och samfund. Dessutom finns bland Bibelsällskapets huvudmän Svenska Akademien och Kungliga Vitterhetsakademien. Samt Ekumeniska Rådet i Finland.

I dag får Bibelsällskapet ofta frågan vilken ställning den nya bibelöversättningen kommer att få. Den frågan är inte avgjord på förhand.

—  Anders Göranzon och Olof Brandt

Till bakgrunden hör också att 1978 lade dåvarande utbildningsminister Jan-Erik Wikström en proposition till riksdagen som bland annat gick ut på att staten skulle överlämna upphovsrätten för den kommande bibelöversättningen till Bibelsällskapet, och i samband med detta inrättades Stiftelsen Svenska Bibelsällskapets Bibelfond med uppdrag att förvalta royalties från Bibel 2000. Medlen skulle bland annat finansiera framtida bibelöversättningar, och det är ett ansvar som Bibelsällskapet nu axlar genom NT 2026.

I dag får Bibelsällskapet ofta frågan vilken ställning den nya bibelöversättningen kommer att få. Den frågan är inte avgjord på förhand. NT 2026 är inte en översättning som kommer från staten på det sätt som översättningarna 1541, 1917 och 2000 gjorde. Den nya översättningen kommer inte att bli “gillad och stadfäst av konungen” som har varit brukligt, men Bibelsällskapets ordförande, Biskop Åke Bonnier, brukar dock säga att han hoppas att kungen ska gilla översättningen. Det ligger mycket i detta. Översättningen måste vinna förtroende bland människor i både kyrkor och samhälle. Samtalet om översättningens plats behöver därför föras i varje sammanhang. Några kommer säkert att ha den som sin favorit i den svenska bibelöversättningsfloran medan andra kommer se NT 2026 som en extra resurs till fördjupning i bibelordet.

Under de 500 år som snart förflutit sedan Nya testamentet som helhet för första gången översattes till svenska har samhället och kyrkan förändrats på många sätt. I dag finns olika bibelöversättningar sida vid sida i det svenska språkområdet. Dessa översättningar har var och en gjorts med olika direktiv. Det är en situation med många fördelar.

Rapporter från deltagare i bibelstudiegrupper i församlingarna berättar om hur olika översättningar jämförs med varandra. Det innebär att flera översättningar är en hjälp och en resurs när det gäller att tränga djupare in i Ordet. Det är som Tony Larsdal skrev i Dagen den 5 april: “Grundtextens ord är djupa och rika på innebörd, som glittrande mångfacetterade diamanter / … / som översättare har man den utmanande uppgiften att välja en enda av dessa betydelsefacetter att återge i den svenska texten.”

Mot bakgrund av detta resonemang är det ofta klokt att läsa flera översättningar parallellt.

En fråga som vi som skrivit denna debattartikel vill ställa redan nu är hur den kommande översättningen kommer att uppmärksammas under hösten 2026 och framöver? Vi förstår att det kommer att bli på olika sätt. Några samfund är kongregationalistiska till sin uppbyggnad och där avgör rimligen varje församling vilken roll NT 2026 kommer att spela. I de episkopala kyrkorna ligger besluten hos respektive stift eller på samfundsnivå. Att kyrkor och samfund kommer att agera olika är som det ska. Därför vill vi uppmana till samtal redan nu. Lanseringen av NT 2026 kommer att innebära en möjlighet för den enskilda församlingen att skapa intresse för Bibeln i sitt närområde. Det är nu det är dags att planera för detta.

En lärdom från tidigare lanseringar av bibeltexter är att intresset är stort från många människor och ofta oberoende av kyrklig tillhörighet och aktivitetsgrad. Därför vill Bibelsällskapet möta intresset i samverkan med kyrkor och samfund. Lanseringen av NT 2026 erbjuder en stor möjlighet för kristenheten i Sverige och även i det svenskspråkiga Finland att tillsammans öka engagemanget kring Bibeln. Redan nu är det dags att börja fundera på hur det ska ske!

Bibelsällskapet arbetar därför intensivt med ett engagemangsprojekt parallellt med själva översättningsarbetet. Önskan är att NT 2026 inspirerar till samtal om Bibeln och till ett ökat bibelengagemang. Ett antal referensgrupper läser och kommenterar texter löpande. I församlingar i olika samfund studeras provtexter i bibelstudiegrupper. Dessa grupper och även enskilda lämnar in respons. Vid besök på olika nivåer i samfunden märks ett stort intresse. Det är glädjande.

Vi ser att bibelöversättning berör, och att det finns ett engagemang att bygga vidare på. Därför uppmanar vi till diskussion och samtal kring hur vi i Sverige och i svensktalande Finland tillsammans bäst förvaltar den kommande utgåvan av Nya testamentet.

Fler artiklar för dig