Jackelén måste välja klimatväg

Sveriges kommande ärkebiskop har accepterat bilden av en hotande global uppvärmning. Men den är helt felaktig, till och med kontraproduktiv. Det skriver företrädare för nätverket Klimatsans.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Vi gratulerar biskop Antje Jackelén till utnämningen som ärkebiskop. Den ökar ”herdens” ansvar att välja rätt väg. Vi vill varna biskopen för att ta fel väg i klimatfrågan. 

Tillsammans med biskopskollegerna har hon accepterat den rapport som IPCC presenterade den 27/9. Den utgör en ”sammanfattning för politiker” och varnar för en hotande global uppvärmning orsakad av människans utsläpp av koldioxid. Därför ska vi alla ändra livsstil, vilket biskopen ser som en andlig fråga och den måste kyrkan engagera sig i. 

Vi vill peka på några viktiga omständigheter. 

Sammanfattningen avser de vetenskapliga underlagens 2 000 sidor, som blir klara först nästa år. Dock vet man redan att de visar på en låg risk för klimat­katastrof. Rapporten har förhandlats fram mellan FN:s regeringar, varav några ser IPCC främst som ett verktyg att utverka mer pengar från västländerna. 

Många representeras av politiker, som försvurit sig till kamp mot koldioxid. 

Man förhandlar inte om vetenskap. Rapporten är politik och sammanfattar inte vetenskapen! IPCC litar på dator­simulerade ”klimatmodeller”, som förutsagt ständigt stigande temperatur, smältande polarisar, accelererande höjning av havens nivå, växande öknar samt fler och värre orkaner. Verkligheten har visat att allt detta är fel. Helt fel! 

Ändå hävdar IPCC att det främst är utsläpp av koldioxid som driver klimatet, och att sannolikheten för det har ökat från 90 procent år 2007 till 95 procent i dag. Inga fakta anges som grund för den bedömningen? År 2007 spådde kretsen kring IPCC att isen på havet i Arktis skulle smälta bort helt sommaren 2013. Men vid årsminimum i september var dess areal mer än 50 procent större än i fjol och växer nu snabbt till. 

IPCC svarar att ett år är för kort tid för en bedömning och att isen har minskat under 30 år. Men det är också för kort tid.

Polarisarna har alltid varierat i faser om cirka 30 år. När den minskar i norr, växer den i söder – och omvänt. Isen runt Antarktis slog i år historiskt rekord. IPCC redovisar inga tecken på att denna rytm skulle ha brutits. 

Havets nivå mäts noggrant i hundratals hamnar. I några av dem höjs eller sänks landet. Deras värden kan man lätt sortera bort från den majoritet, som visar att havet sedan hundra år höjts 0,0 – 2,0 mm/år. Det är inte oroande, men IPCC skräms med översvämning av hela nationer. Antalet kraftiga orkaner har minskat sedan 90-talet. 

För datorsimuleringar av det kaosartade klimatet måste många okända faktorer antagas. Felen i dessa förstoras varje gång i de miljoner omräkningar som simuleringarna kräver. IPCC:s hundratals simuleringar har förutsagt ständigt stigande global temperatur, men den har inte stigit alls på sjutton år.

Ändå hävdar IPCC att de förutsäger klimatet om 100 år. I dess rapport 2001 förklarade en arbetsgrupp att datorsimuleringar av klimatet är meningslösa. 

Vare sig det blivit varmare eller kallare, bevisar det inte att koldioxid är orsaken. Under sina 25 år har IPCC inte lyckats bevisa att utsläpp av koldioxid driver klimatet så mycket att det kan mätas. Klimatet har alltid varierat av naturliga orsaker, men dessas verkningar har IPCC tydligen inte utforskat tillräckligt, eftersom de sjutton åren blivit en överraskning.

Det finns inga tecken på en kommande värmekris! Den verkliga krisen kommer, om vi gör som IPCC föreslår: Bekämpar utsläpp av koldioxid med högre priser på energi, vilket ska gälla globalt för att vara effektivt.

Det höjer priserna på livsmedel, vilket drabbar de fattigaste värst. När svälten hotar, kämpar dessa för överlevnad utan hänsyn till miljön. Historien visar att resultatet blir miljö­förstöring. 

Vi föreslår att Svenska kyrkan arrangerar ett seminarium, där enkla fakta om klimatet kan presenteras och diskuteras, gärna i debatt med företrädare för IPCC:s linje. Därefter kan biskop Jackelén välja rätt väg i klimatfrågan. Ansvaret för en så viktig bedömning kan herden inte lägga på hjorden. 

Lars Bern och Sture Åström,

Ulf Brunk, professor em. Patologi

Fred Goldberg, fil. dr, Swedish Polar Institute

Olof Hellström, bergsing. energiexpert, fd vVD ÅF

Hans Jelbring, civ.ing, fil.dr, klimatolog

Gunnar Juliusson, professor, Medicin

Bertil Larsson, meteorolog, polarforskare

Ingemar Nordin, professor, Vetenskapsteori

Carl-Gustaf Ribbing, professor, Fasta tillståndets fysik

Tore Scherstén, professor em. ledamot KVA

Peter Stilbs, professor em. Fysikalisk kemi

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner