Skandalen är en annan

Jag har inte sett den judefientlighet Göran Lennartsson skriver om. Men skandalen är att vi inte förstår oss själva på djupet, vår identitet som kristna, menar Sune Fahlgren.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Göran Lennartsson brinner för relationerna mellan kristna och judar. Det är en viktig passion, inte minst i ljuset av det budskap som finns i Nya testamentet om enheten mellan dessa folk. Men som utmaning för bildning behöver frågan vidgas och kanske ställas på ett annat sätt.

Att använda Studieförbundet Bildas misslyckande med en konstutställning som exempel på utbredd antisemitism inom frikyrkligheten är inte särskilt övertygande.

Mitt intryck är att det finns en positiv bild av judendomen i dessa sammanhang, och då även i de frikyrkor där det finns rum för kritik mot staten Israels politik.

När jag arbetade några år som direktor för Bildas studiecenter i Jerusalem mötte jag många svenskar med frikyrklig bakgrund, och jag mötte väldigt lite av de fördomar och felaktighet-er som Lennartsson refererar till.

Däremot brukar studieresorna väcka frågor om den historiska process då judendom och den kristna kyrkan gick skilda vägar. Och många besökare vill veta mer om nutida judendom och dess många riktningar, eftersom de ser att det är något annat än den judendom de möter i Nya testamentet.

De nya rön om förhållanden på Jesu tid, som Lennartsson refererar till, behöver bli mer kända, inte minst då de kan avslöja olika former av stereotypa och fördomsfulla tolkningar av Bibeln. Men risken att tolka fel förutsätter att man läser och tolkar överhuvudtaget - och det är där den stora bristen finns i dag. Det är inget vi kommer åt genom att justera i pastorsutbildningarna, utan genom att aktivt engagera oss i och för breda bildningsrörelser, men nyfikenhet både på Bibeln, vår historia och vår samtid.

Vi är några som i Dagen aktualiserat frågan om kristna bildningsideal - visioner för bildning i vår tid - därför att vi känner ansvar för den allvarliga situation vi hamnat i.

Vår övertygelse är att vi behöver bättre förstå både Bibelns budskap, kyrkans historia och verkligheten runt omkring oss.

Vi behöver bildningsideal som ger oss verktyg att avslöja såväl antijudiska som andra rasistiska strömningar och hat riktat mot olika folkgrupper i vår tid.

Det skandalösa är att vi i dag, då oerhört många möjligheter till bildning står till buds, ändå står så nakna och är så naiva. Vi förstår inte oss själva på djupet, vår identitet som kristna, sekulariserade eller inte, och hur den är förbunden med såväl den judiska som andra gruppers identitet i historia och nutid, och vad det förpliktar oss till i mötet med varandra.

Att bygga ett gott samhällsklimat och förebygga brott mot mänskligheten handlar om ett mödosamt arbete med vår egen bildning. Den får därför inte försummas!

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Bethel church
Ta emot inspiration från karismatiska förnyelserörelser, men fånga också upp de varningssignaler som finns. Bilden: Bill Johnson undervisar på bibelskolan i Kalifornien.
Foto: Christopher Visser
Foto: Christopher Visser