Statligt bistånd är grundbulten

I en insändare (Dagen 8/1) hävdar Tobias Bäckström att jag anser att bistånd skulle vara det enda som bidrar till att nå milleniemålen, vilket dessvärre är ett missförstånd.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Vidare vill han avskaffa det statliga biståndet. I stället ska medborgarna välja om de vill ge eget bistånd och i så fall till vad.

Kristdemokraterna vill ta tillvara på privata initiativ. Vi har varit drivande för att privatpersoner ska få avdragsrätt med belopp upp till 6 000 kronor per person och år. Vi vill uppmuntra alla som vill ge på frivillig basis. Betydelsen av det märkte vi senast efter naturkatastrofen i Filippinerna.

Men det statliga biståndet är grundbulten. Tack vare Sida finns en beredskap för katastrofer som inte uppmärksammas i media. Vidare ger det en långsiktighet som inte enstaka gåvor kan ge. Det ger förutsägbarhet och strategiskt tänkande i våra insatser. Många projekt fungerar som katalysator för utveckling. Utbildning för flickor i fattiga länder är ett sådant exempel. Genom handel, utbildningsutbyten och förbättrad miljö når vi också utveckling.

Tobias Bäckström förvirrar tyvärr läsarna om biståndseffektivitet. Att Sverige ligger i bräschen internationellt för ett väl styrt bistånd verkar skymmas av hörsägner om misslyckade biståndsinsatser. Som privilegierade stater kan vi inte blunda för behovet av att ge stöd. Riksdagen, förutom Sverigedemokraterna, är enig om att vi ska ha ett biståndsmål på en procent. Och inte nog med det, en färsk undersökning från december 2013 visar att svenskarnas förtroende för biståndets effektivitet aldrig tidigare varit så högt.

Désirée Pethrus

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.