Svar direkt: Jag beklagar skriverierna om Josef Östby

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Eftersom jag fått en personligt riktad fråga angående en artikel om Josef Östby som tidningen Expressen införde den 26/2 vill jag ge ett svar. Jag beklagar dock att denna diskussion förs i det offentliga rummet på det sätt som nu sker. Jag beklagar också att artikeln i Expressen överhuvudtaget blev till. Det mest korrekta sättet för mig att svara på är att ge min bild av händelseförloppet.

Claes Waern, direktor för Pingst ffs, Kent Cramnell, församlingskonsult inom Pingst och undertecknad var tillsammans när Expressens reporter ringde och ville ställa frågor om Josef Östby. Jag avböjde att ge någon kommentar och bad honom återkomma.

Efter samråd med mina kollegor var vi överens om att hänvisa hela frågan till pastor Sten-Gunnar Hedin och den församling Josef Östby tillhör. När reportern senare ringde blev mitt svar det vi hade kommit överens om. Då visade det sig att han redan hade talat med Sten-Gunnar Hedin och att han hade hänvisat frågan till mig.

Det visade sig också att all den information som senare kom i artikeln hade reportern innan han hade talat med någon av oss. Förtroendefrågan aktualiserades utifrån en debatt mellan Josef Östby och undertecknad som fördes för flera år sedan. Den debatten avsåg från början något så odramatiskt som att pingstförsamlingen i Trollhättan avböjde ett besök av BTA.

Josef Östby förde ut den debatten i det offentliga rummet, vilket jag även då djupt beklagade. I samtalet med reportern, som mina kollegor också hörde, sa jag två saker och avböjde i övrigt att kommentera. Jag bekräftade att den gamla förtroendeklyftan kvarstår och jag sa att Josef Östby agerar som privatperson i Knutby.

När vi som arbetar med Knutbyfrågorna för Pingströrelsen hörde och såg att Josef Östby engagerade sig blev vi oroliga för att mediedrevet skulle börja gräva i BTA-frågorna. Våra farhågor besannades och jag förstår att familjen Östby har drabbats hårt av detta.

Några avslutande kommentarer:

Självklart skall inte själavård bedrivas i det offentliga rummet!

Förtroendefrågor som relaterar till personer i offentlig ställning blir per definition offentliga och behöver nödvändigtvis inte ha med en juridisk process att göra.

Jag håller med dig, Lars-Gustaf, att vårt uppdrag är att alltid söka sanningen. Sanningen kan man begrava men den uppstår alltid på tredje dagen. Den sanningen drabbar mig och oss alla med total rättvisa.

Den granskning som nu sker av Pingströrelsen är påfrestande. Kanske den sker med Guds tillåtelse för att vi alla tillsammans skall söka Guds ansikte i ödmjukhet och be om en reningsvåg över hela vårt sammanhang.

Läs de senaste artiklarna om Knutbysekten

Alla tidigare artiklar
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner