Svenska kyrkan bör fortsätta vara svensk

Chang Frick kritiserar Carl-Henric Jaktlunds ledarkrönika från 27 augusti och får svar direkt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Carl-Henric Jaktlund adresserar Jimmie Åkesson i ledartexten den 27:e augusti där Jaktlund menar att Guds rike inte är svenskt.

Det är sant det Jaktlund säger, att Guds rike omfattar alla människor och inte enbart en viss nationalitet. Däremot menar jag att Åkesson aldrig gett uttryck för att Guds rike skulle vara svenskt.

Det Åkesson i sitt sommartal gav uttryck för, är att Svenska kyrkan rimligen ska fortsätta vara svensk. Likaså menade han att kyrkan ska fortsätta vara kristen och inget annat. Varför är då detta viktigt att poängtera?

Jag och flera med mig, upplever att intresset för teologiska frågor och inte minst kristendomen ökar. Det är inte på grund av några reklamkampanjer, pingisturneringar eller provocerande konstutställningar, det är snarare så att samhället i stora frågor kört vilse moraliskt och då söker människor svar.

När då en ofullkomlig sverigedemokrat som jag söker mig till kyrkan vill jag ta del av det budskap som står att finna i bibeln. Jag vill få vägledning i livets stora frågor, få svar på rätt och fel, en stunds eftertanke och tillfälle till bön. Möts jag då inte av kristendom, utan i stället av Helle Klein, torde det vara självklart att besvikelsen är stor.

Jag menar att Svenska kyrkan på flera vis övergett kristendomen till förmån för socialistiska agendor, missionen byts ut till ekumenik in absurd-um och ovanpå allt försöker man locka människor med hjälp av pr-konsulter i stället för det skrivna ordet.

I Andra Petrusbrevet kapitel 2 förkunnas det om falska lärare som smugglar in fördärvbringande kätterier. Det som står i de första tre verserna är vad jag ser i till exempel Seglora Smedja och socialdemokratin. Precis som Åkesson ser jag det i Jönköping där ett muslimskt böneutrop ägde rum inuti kyrkan, jag ser det i Malmö där kyrkan låter Magnus Betnér roasta Gud och jag ser det i kyrkans anställda genushandläggare med sina queerteologiska seminarier där man kan diskutera huruvida Gud är pervers.

Vi vilsna får inom SD låter oss inte samlas under falska profeter. Nej, det krävs en sann kyrkoherde för att leda oss på de smala stigarna.

Därför är det viktigt att så många som möjligt röstar i kyrkovalet om vi ska hålla socialisterna och det politiskt korrekta borta från predikstolen.

Chang Frick

 

Svar direkt:

Konstaterandet att Guds rike inte är svenskt är mitt, inte Jimmie Åkessons. Hans tal visade att han inte har grepp om vad det innebär och får för konsekvenser, därav påpekandet i ledartexten.

Åkesson, och så även Chang Frick, gör misstaget att låta sin politiska syn sätta riktning och gränser för Svenska kyrkan. I stället borde de ta till sig på djupet vad det innebär att Guds rike står över nationsgränser och se hur tydligt Bibeln står upp för den kristnes plikt att ta emot flyktingar.

En kyrka måste ha en annan agenda än den SD ger uttryck för – den måste helt enkelt vara kristen, punkt. Det ”svenska” kan den ha och mista. Traditioner är trevliga och ofta av godo, men de är helt underordnade de grundläggande värderingarna och principerna om allas lika värde. Åkesson rörde ihop detta och resultatet är något annat än kristen tro, det är en politisk agenda som inte är förenlig med Bibeln.

Det är viktigt att Svenska kyrkan, precis som alla kyrkor och samfund, behöver se upp så att den inte kidnappas av uttunnade, felaktiga och snedvridna läror och agendor. Men Chang Frick och Jimmie Åkesson gör misstaget att rikta den kritiken enbart mot andra, den bör även riktas mot dem själva.

Carl-Henric Jaktlund

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Hagia Sofia blir moské