Tack för samtalet om GT:s gudsbild

Gamla testamentet måste läsas genom Jesu ord.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Tack, 70-årig pingstsyster, för att du startade samtalet. Naturligtvis kan man som kristen inte ta till sig Gamla testamentets bild av en blint och urskiljningslöst straffande Gud. Och hans påbud i lagen följer ingen. Det skulle stenas en hel del i så fall.

Dessbättre är vi inte ensamma du och jag. Inte heller Jesus höll allt i ”skriften” för ”sant”! ”Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: Värj er inte mot det onda. Om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom.” Exemplen är många; Sabbatsbud, stening av äktenskapsbrytande kvinnor.

Gamla testamentet, hur viktigt och rikt det än är, måste läsas genom Jesu ord och handlingar. Det är i honom vi kan finna den enda Gudsbild vi kan ta till oss.

Paulus kan vara besvärlig också. Om vi någon gång i en himmelsk framtid får möjlighet att fråga honom om ett och annat under en korkek så kommer han säga: ”Det blir lätt fel när man läser andras brev”.

 

Lars Gunnar Hjerne, snart 70-årig ”missionsförbunds-GF-broder”

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.