Vanskligt av Adaktusson om ”kristna värderingar”

Tron kan vara en radikal kraft och en stark inspiration till politisk handling.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Lars Adaktusson trixar (Dagen 23/5) med siffrorna och jämför individer med sysselsättningsgrad, utan att till exempel räkna med att antalet arbetsföra samtidigt ökat. Han försöker bemöta vårt konstaterande om att de värderingar han säger sig stå för rimmar illa med effekterna av alliansregeringens och hans partis politik. Att sedan avfärda vår hänvisning till OECD-statistik – som utan rum för tvivel visar att Sverige är det land där ekonomiska klyftor ökar mest av alla - som ”rännstensretorik” känns inte särskilt trovärdigt. Eller etiskt, om vi nu ska fortsätta använda Adaktussons egna värdeord.

Högern har styrt Europa i femton år, Sverige i åtta. Resultatet är att 26 miljoner EU-medborgare, varav sex miljoner unga, i dag saknar arbete. I Sverige har arbetslösheten ökat och allra mest bland unga. Ungdoms­arbetslösheten är i dag nära 25 procent, över snitt för EU-länderna. Och under er tid vid makten har alltfler unga lämnat grundskolan utan behörighet till gymnasiet – förra året var det 12 000 elever. Det är den största andelen av eleverna sedan 1998 och störst är ökningen för utrikes födda. Det är inte att vilja ”svärta ner bilden av tillståndet” att påstå detta. Det är fakta, hämtat från bland annat Eurostat.

Så visst är Sverige ett bra land att leva i, men visst kan vi också så mycket bättre? Arbetslösheten kan ses som resultat av finanskris med mera, men är dessutom ett tydligt resultat av en högerpolitik med skattesänkningar och en blind tro på att marknaden ska lösa alla problem. Vi socialdemokrater vill investera i de unga, i framtiden. Ingen ung ska behöva gå utan jobb och skolan ska förstärkas.

Vi tror nämligen inte på polariseringar. Varken på grund av ekonomi, utbildning, religiös tro eller något annat. Vi ser att stora klyftor mellan människor splittrar samhällen.

Den analysen gör vi som socialdemokrater, men också som troende socialdemokrater. Tron kan vara en radikal kraft och en stark inspiration till politisk handling. Religionen bär också på etiska värderingar och i stort delar de tre monoteistiska religionerna etisk grundsyn. Men hur denna sedan praktiseras i reell politik skiljer sig minst sagt markant åt – beroende på politiska värderingar, inte religiösa.

Adaktusson använder begreppet ”kristna värderingar”, vilket kan vara vanskligt. Det används alltför ofta i förtryckande och förminskande sammanhang. Vi kan se det i synen på människors kärleksliv, på förminskandet av kvinnans rätt att själv bestämma över sin kropp, på misstänkliggörande av andras tro, eller brist på tro.

För oss handlar ”kristna värderingar”, eller ”religiösa värderingar” enligt ovan, om människors lika värde och lika rätt, om jämlikhet och solidaritet med den som lever i utsatthet, om ett samhälle där alla behövs och får plats och om att ta ansvar för jorden och våra gemensamma naturresurser.

Vår slutsats måste bli att högerpolitik, såsom den förs av bland annat Kristdemokraterna, rimmar illa med dessa värderingar.

Peter Weiderud, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet,

Cecilia Dalman Eek, vice förbundsordförande.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.