Varför göra en karikatyr av icke-katoliker, Piltz?

Det skulle kännas bra om Piltz och andra visade lite respekt också inför oss.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Anders Piltz går (Dagen 3/4) till rätta med oss som reagerat negativt på Joel Halldorfs krönika (Dagen 21/3) om Maria – ”Enhetens moder”. Vi borde enligt Piltz inte skriva som vi gör, utan i stället lyssna och lära oss av varandra. Vi går till ”storms mot en karikatyr av varandra”.

Det märkliga är att Piltz därefter ägnar en stor del av sin artikel åt just en karikatyr av oss som inte är katoliker. Han tar oss i örat och försöker att få oss att förstå att Maria var Jesu moder. Om vi inte tror det så var ju inte Jesus människa, och då kunde han inte vara vår frälsare …

Är det så katoliker ser på vår tro? Hur tror i så fall vi protestanter att Jesus kom till världen?

Skriften lär ju oss entydigt att Maria blev Jesu moder, så vi tror det! Liksom våra katolska systrar och bröder är vi tacksamma för att den unga Maria vågade trotsa alla faror och bli Jesu moder. Vi inser att det var ett enormt uppdrag att få föda frälsaren in i vår värld. Vi beundrar henne för att hon modigt och aktivt sa ja till uppdraget. Vi vördar henne …

Men det är ju efter det våra åsikter går isär! Anders Piltz skriver att det är en ”insikt i Skriften” att han kan be sin mor att be för honom, och därför är det självklart att han också kan be ”vår tros moder” – Maria – att be för honom inför Sonen. Piltz har rätt i vad han skriver om att Skriften måste tolkas, och alla inser vi att det inte alltid är en lätt uppgift. Därför är det märkligt att han upphöjer sin tolkning till en ”insikt i Skriften”. Jag, och miljoner kristna med mig, som ser annorlunda på detta har tydligen inte ”insikt”.

Min mamma var en mycket gudfruktig kvinna. Jag satt vid hennes sida när hon gick över gränsen in i härligheten. Men då pausade jag min kommunikation med mamma, för så som jag tolkar Skriften så är det min övertygelse att mamma, och alla de andra ”trosvittnena”, inte kan kommunicera med oss som fortfarande lever på den här sidan. Och eftersom Maria, precis som AP själv skriver, är en skapad varelse, så är det min tro att inte heller hon kan kommunicera med oss.

Däremot upplever jag samhörigheten med våra mödrar, och alla andra som dött i tron på vår frälsare, när jag i Guds församling får stämma in i lovsången inför tronen. Då vet jag att det är ”en sky av vittnen” som sjunger tillsammans med mig.

Broder Anders Piltz – jag respekterar din tro att du kan be både din egen mor och Jesu mor om förbön. Men jag, och många miljoner kristna med mig, kan inte tro så. Även om en hel del av våra kristna bröder och systrar gjort det under århundraden, så väger detta faktum alltför lätt mot de sanningar vi tycker att vi finner i Skriften. Detta är också en lång tradition! Det skulle kännas bra om Piltz och andra visade lite respekt också inför den.

Kjell Waern, pastor New life Stockholm

 

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Fysiska gudstjänster
Dan Salomonsson, Sara Mellergård, Krister Liljegren.
Foto: Natanael Gindemo & Privat
Foto: Natanael Gindemo & Privat
Kyrkoledarval i Equmeniakyrkan