Varför tystnad kring NT:s vanligaste ämne?

Tystnaden om Jesu återkomst talar om en andlig sömnaktighet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Den kristna konferenssommaren har börjat. Konferens efter konferens på plats efter plats. Det finns en gemensam nämnare för de allra flesta av konferenserna, det är att budskapet om Jesu återkomst lyser med sin frånvaro. Detta ämne annonseras inte och tas i regel inte upp i predikningarna.

Det verkar alltså även i år bli en upprepning av tystnaden kring Nya testamentets mest förekommande ämne, som återfinns i NT över 300 gånger. Det borde vara dags för en rann­sakan inför detta faktum. Hur har det kunnat bli så här? För att inte säga: Hur har det kunnat gå så snett?

Tystnaden är talande. Den talar om en brist på förståelse av tidens tecken. Detta kan tillskrivas en utebliven förkunnelse. Inte ens det största av alla tidstecken, Israel, finns det klarhet om hos många kristna. Det kan i sin tur tillskrivas ersättningsteologin som har fått ingång i många församlingar.

Tystnaden om Jesu återkomst talar också om en andlig sömnaktighet. Jesus har varnat för att det ska komma en sådan strax före Hans återkomst (Matt. 25:1-13).

Även Lewi Pethrus verkar ha insett att denna tystnad skulle bli en verklighet innan Jesu återkomst inträffar. Han skrev om detta i sin första bok med titeln Jesu kommer: ”När alla ropar och säger: ’Han kommer!’, då har man anledning tro, att han ännu dröjer, men när alla tiger om saken och just ingen tänker därpå, då kan man vara viss om att han är nära.”

Det är som en profetisk teckning som han gett oss och som stämmer precis med den bild vi har nu! Det är nu nästan en total tystnad från talarstolarna om Jesu återkomst.

Vi har aldrig levt närmare tiden för Jesu återkomst än nu, det kan ingen förneka. Det normala borde då vara att förkunnelsen blir alltmer förekommande. Nu är det tvärtom, det blir allt tystare om detta. Det handlar om brist på vaksamhet och en andlig sömnaktighet. Detta är allvarligt!

Det måste till en förändring. Låt inte denna sommar med alla konferenser bli ytterligare försummade tillfällen. Nu finns det möjligheter att lyfta fram vårt saliga hopp om att vi skall få möta Frälsaren som skall hämta oss till en bättre tillvaro. Det är ett hopp och ett ljus budskap i en allt mörkare värld och där många människor lever i ångest. Låt oss ge dem ett hopp om en bättre värld – det ger vi dem genom budskapet om Jesus Kristus och Hans återkomst!

Holger Nilsson

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner