Yoga – ingen neutral ”hälsometod”

Lärare, elever och föräldrar måste få information om rötterna till den spiritualitet som yoga och mindfulness representerar, skriver Linda Bergling och efterlyser andliga innehållsdeklarationer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Observera: Den här debattartikeln är från 2 augusti 2013.

Under Almedalsveckan fick jag ett traktat i min hand. ”Vet du vad du äter?” var frågan. Hästkött i lasagnen, griskött i kebab. Upprördheten har varit stor över för dålig information när det gäller mat. När det gäller den andliga innehållsdeklarationen av yoga och mindfulness i skola och vård saknas den i de flesta fall helt och hållet.

Yoga, mindfulness, qigong och Tai chi presenteras oftast som neutrala och sekulära hälsometoder, fastän de har tydliga kopplingar till österländsk andlighet. En för kristna främmande livsfilosofi, männi-skosyn och världsåskådning.

Mindfulness har sitt ursprung i buddhismen och är det sjunde steget i den åttafaldiga vägen till Nirvana. Buddismen som andlighet har tre tydliga delar, visdomen, etiken och meditationen. Dessa tre delar kan inte skiljas från varandra.

Yogan har sina rötter i hinduismen och ska föra fram till en andlig förening med världssjälen braman och ge frihet från det karmiska kretsloppet. Yogan innefattar både kroppsliga och andliga övningar. Med hjälp av mantran stoppas tankeflödet för att utvidga medvetandet.

Qigong och Tai chi är meditationsmetoder med ursprung i taoismen, som syftar till att lösa blockeringar i de så kallade meridianerna i kroppen och komma i balans med den kosmiska energin.

I skollagen används ordet religiös gång på gång i tillsynsbeslut när man markerar att kristen bön är konfessionell andlighet och bör förbjudas, medan yoga och mindfulness inte ses som religion, utan kallas verktyg av spirituell karaktär.

Detta sätt att se på andlighet är förvirrande. Därför är det viktigare än någonsin att lärare, elever och föräldrar får information om de andliga rötterna till denna spiritualitet.

Den kristna tron kan också erbjuda vila, avslappning genom bön, tillbedjan och lovsång, rörelser och dans inspirerade ur psaltarpsalmer. Det kristna alternativet ska också presenteras som andligt/spirituellt och med tydlig varudeklaration att det hör samman med den kristna tron.

Om yogan handlar om avslappning och gymnastik, varför ska barnyogautbildningarna introducera barnen i hinduismen och buddhismen? Varför ska barnen använda hinduismens heligaste stavelser AUM som mantra för att komma in i vila?

Jag har gått igenom de flesta barnyogautbildningar och funnit tydliga andliga och konfessionella inslag. I Östermalmskolan i Stockholm introduceras barnen i den yogiska vokabulären med ordlistor där man förklarar hinduismens heliga språk sanskrit, till exempel Astanga yoga (den åttafaldiga vägen att nå balans), atman (själen hos individen), Braman (världssjälen), Guru (spirituell vägledare), kundalini (universell energi) och Chakra (energicentrum längst centrala nervsystemet).

I Kids Yoga Foundation, godkänd barnyogautbildning i Sverige genom Yoga Alliance, lär man ut att Yoga Sutras (filosofiska system hämtade ur hinduismens heliga Vedaskrifter) ska appliceras på barn mellan två och sex år som ska bli förtrogna med hinduismens heliga språk genom Yogasagor. 7– 11-åringarna ska fördjupa sig i karmabegreppet (reinkarnation), introduceras i sanskritterminologin och träna partneryogaövningar, som är en andlig övning. Ungdomar mellan 12 och 16 år ska introduceras i Tantra, hinduismens sexuella mystik, chakrasystemet och bli förtrogna med sanskritterminologin.

Varför ska barnen introduceras i hinduismens heliga språk när de kristna inte får förklara för barnen den kristna trons grunder i samband med ett besök i en kyrka? Jag tror att många föräldrar skulle protestera högljutt om de visste hur dessa utbildningar ser ut.

Även under mindfulnessutbildningar introduceras deltagarna i buddhismens filosofi, etik, människosyn och världsåskådning. Ofta kallar man dess tekniker för ett förhållningssätt till livet. Frågan är vilket liv som de talar om?

Som förälder och kristna lärare måste vi kräva en andlig innehållsdeklaration och arbeta med att erbjuda ett kristet alternativ. Barnen bör erbjudas en avslappning som är i enlighet med deras tro. Det gäller självklart också både muslimer och judar.

Andlig innehållsdeklaration öppnar för fler aktörer inom skola, vård och omsorg. Den ska tydligt informera om teknikens/metodens andliga rötter, människosyn och världsåskådning. Allt annat är bedrägeri.

Barn och ungdomar ska inte upptäcka att de ätit gris- och hästkött utan att de kände till det. Kunskap ger möjlighet till aktiva val. Det är viktigt inom skolan men också i sjukvård och omsorg.

Linda Bergling, pastor i Arken, grundare av Hälsolövet AB, bibelskolan Jesus helar och upprättar.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Hagia Sofia blir moské