30 november 2020

En tidning på kristen grundDokument

Teologiskt konservativa - de utstötta i Svenska kyrkan

Göteborg. Förändringens vindar sveper fram genom Svenska kyrkan men trots stora nyordningar förefaller protesterna kraftlösa och splittrade. Vad hände med de teologiskt konservativa grupperna i Svenska kyrkan? Är den kyrkliga oppositionen på väg ut i marginalen?

Endast för prenumeranter
Fler artiklar