18 april 2021

En tidning på kristen grundDokument

Dagen frågar: Hur ser du på samers relation till Svenska kyrkan i dag?

Dagen frågar tre personer hur det tycker relationen mellan samer och Svenska kyrkan ser ut i dag.

1 av 3
Endast för prenumeranter

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord