06 maj 2021

En tidning på kristen grundDokument

Lång väg för kyrkan att skiljas från staten

Klockan 16.35 måndagen den 28 augusti 1995 klubbade kyrkomötet beslutet som innebar att Svenska kyrkan skiljdes från staten. Efter psalmsång läste ärkebiskop Gunnar Weman en del av den heliga Birgittas vägbön. – Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den, vådligt är att dröja och farligt att gå vidare. Dagen beskriver här resan som ledde fram till den historiska relationsförändringen.

Endast för prenumeranter

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar