23 april 2021

En tidning på kristen grundFamilj

Politikern som blev mötesvärd i Las Palmas

Det finns flera viktiga områden i Lennart Agestavs liv. En stor familj, som under åren utökats med ett stort antal fosterbarn, ett starkt politiskt engagemang, en utåtriktad yrkesutövning och ett församlingsliv.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar