28 oktober 2021

En tidning på kristen grundFamilj

Sånger som ”rökoffer”

Stig Johansson är baptistpastorn som blev folkbildare och började forska om väckelsens sångskatt efter sin pensionering. Han har hittat månget exotiskt sångnamn. Vad sägs om ”Spenabarns innerliga rökoffer” eller ”Andelig dufworöst”?

Endast för prenumeranter
Kerstin Doyle

Kerstin Doyle

Kerstin Doyle är tidigare fast medarbetare på Dagen. Hon arbetade under många år som familjeredaktör, reporter och redaktör för tidningen Trons Värld.

Fler artiklar